PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang kiến nghị tỉnh quan tâm, có biện pháp di dời ngôi nhà của Hạt quản lý đường bộ để mở rộng trường Mầm non Phú Thuận nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và tăng thêm phòng học phục vụ cho nhân dân Phú Thuận
14/11/2018

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, đơn vị quản lý đường bộ đã đồng ý tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà của Hạt quản lý đường bộ tại Phú Thuận, trả lại mặt bằng cho địa phương phục vụ trường học.

<< < 1 2 3 4 > >>