PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh việc thực hiện dự án quy hoạch Trường Cao đẳng du lịch (phường Thủy Phương) hiện nay vẫn chưa thực hiện; bà con có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất cho con làm nhà ở nhưng không được và không biết thời gian cụ thể của dự án là bao nhiêu năm để người dân thực hiện các quyền về đất đai.
14/11/2018

- Dự án trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, cơ sở 3 được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết tại Công văn số 4019/UBND-XD ngày 13/8/2013 và đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 17/01/2014. Hiện nay, trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đồ án Quy hoạch chi tiết trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, cơ sở 3 để trình UBND tỉnh phê duyệt

- Khu vực thực hiện đồ án  nêu trên thuộc Phạm vi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và hiện nay chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Do đó, việc thực hiện cấp giấy phép xây dựng phải tuân thủ theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị tại các phường trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

<< < 1 2 3 4 > >>