PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thị xã Hương Thủy kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Hạ Truồi, đoạn qua thôn Hòa Phong xã Thủy Tân (từ cổng vào di tích đình làng đến miếu Mõm, hiện nay bị sụt lún hư hỏng nặng dễ gây sạt lỡ đê khi lũ lụt xẩy ra; việc giao thông đi lại, sản xuất của nhân dân hết sức khó khăn.
14/11/2018

Tuyến đê Hạ Truồi, đoạn qua thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân đoạn từ cổng vào di tích đình làng đến miếu Mõm đang bị sụt lún hư hỏng ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại, sản xuất của nhân dân. Để ổn định tuyến đê, hạn chế những hư hỏng tiếp theo, trước mắt, UBND thị xã Hương Thủy chỉ đạo UBND xã Thủy Tân kiểm tra và có kế hoạch bố trí kinh phí của địa phương để sửa chữa tuyến đê đảm bảo sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng đoạn đê nói trên trong các năm tới.

<< < 1 2 3 4 > >>