PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Chính phủ về xóa bỏ các lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, hiện các hộ sản xuất gạch ngói đã ngừng sản xuất, hiện có 19 hộ đã tháo dỡ còn 15 hộ chưa tháo dỡ. Cử tri thị xã Hương Trà kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 19 hộ chấp hành chủ trương tháo dỡ để chuyển đổi ngành nghề.
14/11/2018

Vấn đề này, UBND thị xã Hương Trà đã có văn bản đề xuất phương án tháo dỡ các lò gạch ngói thủ công ở  xã Hương Toàn và Hương Vinh với tổng kinh phí là 338 triệu đồng, trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã bố trí hỗ trợ cho ngân sách thị xã 300 triệu đồng (Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 12/7/2018), phần còn lại UBND thị xã chủ động bố trí từ ngân sách của địa phương để thực hiện.

<< < 1 2 3 4 > >>