PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc phản ánh Dự án du lịch Phong Phú được tỉnh cấp phép đầu tư từ năm 2008, đến năm 2011 dự án được mở rộng (nhưng không triển khai) kéo dài đến năm 2018 dự án lại tiếp tục khởi động lại; đến nay, việc kiểm kê, đền bù đất và tài sản vẫn thực hiện theo giá cũ nên nhân dân chưa đồng tình, đề nghị tỉnh có chính sách phù hợp, đảm bảo quyền lợi và sinh kế cho nhân dân.
15/11/2018

Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf Lăng Cô do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phong Phú Lăng Cô (Chủ Đầu tư) được Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (nay là Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 312031000014 lần đầu ngày 04/01/2008, chứng nhận thay đổi lần 01 ngày 27/01/2010, lần 02 ngày 10/11/2010 và lần 03 ngày 14/4/2017.

Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án được căn cứ theo các chế độ, chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành  và được áp dụng tại thời điểm thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

<< < 1 2 3 4 > >>