Lê Trọng Bật

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Quốc lộ 1A  Km 836 + 500

Điểm cuối: Đường Tỉnh lộ 10

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Lê Trọng Bật, đảng viên Cộng sản Trung Kỳ 1929-1930, nguyên Chủ tịch Uỷ ban hành chính đầu tiên của huyện Hương Thủy.

 Bản in]