Lê Thanh Nghị

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường gom Châu Sơn-Thạch An (sát nhà Ô.Sơn)

Điểm cuối: Đường Trưng Nữ Vương

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Là Ủy viên BCH TW Đảng các khóa II, III. IV và V, từ năm 1956 – 1982 làỦy viên Bộ Chính trị. Từ 1980 – 1982 là Thường trực Ban Bí thư.

Ông là Đại biểu Quốc Hội từ khóa II đến khóa VII.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]