Đặng Tràm

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Quốc lộ 1A Km 838 + 250

Điểm cuối: Đường Tháp nước - Thuỷ Châu

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Đặng Tràm (? - 1970), nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ chống Mỹ, liệt sỹ.


Một góc đường Đặng Tràm

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]