Dương Thanh Bình

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường cạnh Trường THCS Phú Bài

Điểm cuối: Đường Phú Bài - Phú Thứ

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Dương Thanh Bình (1943-1967), quê quán: Thủy Châu - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế. Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

 Bản in]