Hoàng Minh Giám

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1A (Km832)

Điểm cuối: Đường Dương - Phương

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]