Đỗ Nam

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Quốc Lộ 1A Km 836 + 350

Điểm cuối: Đường Tỉnh lộ 10

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Đỗ Nam (1948-1969) quê quán: Thủy Thanh, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế. Liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]