Châu Sơn

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1A (Km834+670)

Điểm cuối: Đường Trưng Nữ Vương

2. Địa danh lịch sử gắn liền với con đường:


Một góc đường Châu Sơn
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]