Đinh Lễ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường 2 - 9 cạnh nhà ông Đinh - Khu phố 7

Điểm cuối: Đường 3-2 gần trường Tiểu học số 2  thị trấn Phú Bài

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Đinh Lễ (?-1427) quê quán ở Thụy Nguyên - Thanh Hóa, ông là cháu ngoại của Vua Lê Lợi, là người đã dấn thân cứu nước ngay từ khi Lê Lợi hưng binh. Ông đã có nhiều trận đánh nổi tiếng chống giặc Minh, đến đời vua Gia Long vẫn tỏ lòng kính mộ ông và liệt ông vào hàng đệ nhất công thần đời Lê Thái Tổ.


Một góc đường Đinh Lễ
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]