Tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và Quý I năm 2021
  

 (Theo Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 03 và QUÝ I NĂM 2021

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện các Đề án; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, họp thẩm định trình các Đề án. Đến nay, các Đề án đã hoàn thành và được Chính phủ có ý kiến trình UBTVQH xem xét, quyết định liên quan Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế và Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế.

2 Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

  Hoạt động du lịch: Trong tháng, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 110,2 nghìn lượt khách, tăng 21,16% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 2,4 nghìn lượt, giảm 95,09%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 206 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt 328,5 nghìn lượt khách, giảm gần 62% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,6 nghìn lượt, giảm 98,44%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 383 tỷ đồng, giảm gần 82% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 3 ước đạt khoảng 3.777,4 tỷ đồng, giảm 3,83% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 21,74% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.000,8 tỷ đồng, chiếm 79,4% tổng số, giảm 4% so với tháng 2; tăng 16% so cùng kỳ năm trước. 

Quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt khoảng 11.695,2 tỷ đồng, đạt 28,5% kế hoạch; tăng 10,37% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.301,2 tỷ đồng, chiếm 79,5% tổng số, tăng 10% so cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 dự ước tăng 0,07% so với tháng 2/2021.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng ước đạt 82,4 triệu USD tăng 21% so với tháng 02/2021 do sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất, xuất khẩu trở lại bình thường;

Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I/2021 ước đạt 238,4 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ và đạt 25,9 % kế hoạch năm.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 50,7 triệu USD, tăng 40%; hàng may mặc ước đạt 96,9 triệu USD, tăng 40,5%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 24,6 triệu USD, giảm 16,4%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 03 đạt 51,1 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Lũy kế, KNNK trong Quý I đạt 144,9 triệu USD, tăng 55,6% so cùng kỳ năm 2020 và đạt 25,4% kế hoạch năm.

Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: KNNK thủy sản ước đạt 0,53 triệu USD tăng 45,4%, nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 92,8 triệu USD, tăng 40,9%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 5,4 triệu USD tăng 84,4%.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 03, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 53.800 tỷ đồng, tăng 0,97% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 2,18% so với đầu năm. Nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 613,7 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,16%.

Hoạt động vận tải: Dự ước tháng 03 vận chuyển hành khách ước đạt 1.765 nghìn hành khách, giảm 7,84% so với thực hiện tháng trước và tăng 18,69% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.188 nghìn tấn, giảm 7,3% so với tháng trước và tăng 25,02% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 259 tỷ đồng, giảm 8,11% so với tháng trước và tăng 21,43% so với cùng kỳ.

Lũy kế Quý I năm 2021, vận tải hành khách ước đạt 5.208 nghìn lượt khách, giảm 9,76% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 3.948 nghìn tấn, tăng 20,97%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 842 tỷ đồng, tăng 12%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quý I/2021 tiếp tục hoạt động ổn định và duy trì tốc độ tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 4,86% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước tăng 10,94%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5,97%; Sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 6,41%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,46%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng gồm: bia 48 triệu lit, tăng 8,1%, trong đó bia lon 29,3 triệu lít, tăng 19,3% (bia chai giảm 5,8%); sợi các loại 20,35 nghìn tấn, tăng 6,2%; quần áo lót 91,2 triệu cái, tăng 6,1%; dăm gỗ 153 ngàn tấn, tăng 9,6%; men frit 59,8 nghìn tấn, tăng 10,4%; bánh làm từ bột 817 tấn, tăng 6,43%.

Một số sản phẩm có sản lượng giảm : Xi măng 444 nghìn tấn, giảm 3,9%; tôm đông lạnh 448,9 tấn, giảm 25,8%; bia chai 18,7 triệu lít, giảm 5,8%; gạch ốp lát 1,8 triệu m2, giảm 25,3%, sản xuất ô tô 28 chiếc, giảm 10%.

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021 với 28.535 ha chủ yếu đang ở giai đoạn làm đòng và trổ bông. Tiếp tục gieo trồng các loại cây hàng năm khác theo kế hoạch; trong đó: Rau các loại 2.245/2.285 ha, Ngô 1.122/1.297 ha, Lạc 2.587/2.874 ha, Sắn 3.304/4.198 ha, Khoai lang 731/759 ha, Sen 425/615 ha, .... Bệnh khảm lá sắn tiếp tục gây hại tại huyện Phong Điền, A Lưới, thị xã Hương Trà[1]. Các loại cây ăn quả 3.214/3.598ha, cao su 7.795ha, ...

Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định do đã kịp thời và khống chế, xử lý dịch bệnh[2]. Tổng đàn lợn ước đạt 132.200 con, tăng 37% so cùng kỳ; đàn trâu có 14.305 con, giảm 9,7%; đàn bò 28.750 con, giảm 04%. Tổng đàn gia cầm đạt 4.572 nghìn con, tăng 23%, trong đó: đàn gà 3.390 nghìn con, tăng 15,4%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 11.679 tấn, tăng 17,53%. Sản lượng trứng gia cầm đạt 49.600 nghìn quả, tăng 10,7%[3].

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến nay ước đạt 1.620 ha[4]. Sản lượng thủy sản đạt 8.943 tấn, tăng 3,7%; trong đó, nuôi trồng 1.486 tấn, tăng 5,3%; khai thác 7.457 tấn, tăng 3,3% (khai thác biển 6.723 tấn). Sản xuất giống 73,7 triệu con, tăng 2,9%; trong đó tôm sú 49,7 triệu con, ươm cá giống và các loài khác 24,2 triệu con.

Lâm nghiệp: Quý I, toàn tỉnh đã trồng mới 1.880 ha rừng, tăng 10,07% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt 162.025 m³, tăng 3,35% so với cùng kỳ[5].

3. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong Quý I ước đạt 4.150 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ; trong đó, vốn do Trung ương quản lý 1.175 tỷ đồng, tăng 13,2%; vốn do địa phương quản lý 2.975 tỷ đồng, giảm 2,4%, cụ thể: vốn thuộc ngân sách Nhà nước đạt 992 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ; nguồn vốn tín dụng đạt 1.740 tỷ đồng, tăng 2,10%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 620 tỷ đồng, tăng 1,6%; vốn viện trợ 162 tỷ đồng, giảm 47,4%; vốn đầu tư nước ngoài 116 tỷ đồng, giảm 17,1% so với cùng kỳ.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do ngân sách tỉnh quản lý là 2.967 tỷ đồng, lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đến ngày 15/03/2021 là 308,3 tỷ đồng, đạt 10,4% kế hoạch.

Tập trung đầu tư các dự án chuyển tiếp như: Hạ tầng khu đô thị An Vân Dương; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ; Sửa chữa nâng cấp hệ thống tưới phục vụ sản xuất thuộc Khu tái định cư thủy điện A Lưới; Cống An Xuân và kè gia cố hai bờ hói An Xuân, xã Quảng An; Sửa chữa, nâng cấp hồ Thọ Sơn, xã Hương Xuân; Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch; Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ-An Hòa; Kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú; Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công, huyện Quảng Điền; Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang;…Vốn đầu tư NSNN do Trung ương quản lý tiếp tục tập trung đầu tư vào những dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn; dự án đầu tư xây trung tâm Sản phụ khoa bệnh viện Trung ương Huế; khu kinh tế quốc phòng A So, A Lưới; trung tâm phục hồi chức năng đoàn 41 Huế; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân; xây dựng giảng đường và tăng cường năng lực xanh trường Cao đẳng Công nghiệp; xây dựng bể bơi trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh; Học viện Âm Nhạc Huế; Nhà hát Sông Hương….

Vốn đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp để đi vào sử dụng như: Dự án Goldland Plaza; Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An; Hạ tầng khu công nghiệp Phong Điền; dự án Movenpic Resort Lăng Cô, bến số 02, 03 cảng Chân Mây,…Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện chủ yếu các dự án chuyển tiếp như: dự án Laguna giai đoạn 2; dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi Billion Max Việt Nam; dự án Nhà máy dệt Sunjin AT&C Vina; dự án sản xuất mũ thể thao và túi du lịch của công ty TNHH Lavaya; nhà máy Kanglongda Huế.

4. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến ngày 29/3/2021, có 247 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới; trong đó có 147 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 812 tỷ đồng, giảm 5% về lượng và giảm 71,38% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 167 doanh nghiệp, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 216 doanh nghiệp, tăng 22%; giải thể 29 doanh nghiệp, tăng 26,1%.

Trong Quý I năm 2021, đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư trong nước[6] với tổng vốn đăng ký khoảng 902,13 tỷ đồng; điều chỉnh tiến độ thực hiện cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 04 dự án với số vốn điều chỉnh 395,1 tỷ đồng[7]. Công tác bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm, đến nay, đã xây dựng thông tin gần 200 dự án, trong đó, có 16 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

5. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước Quý I ước đạt 2.344 tỷ đồng, chiếm 38,6% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa đạt 1.824 tỷ đồng, chiếm 38,6% dự toán, tăng 40%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 95 tỷ đồng, chiếm 20,9% dự toán, tăng 1,8%.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.729 tỷ đồng, chiếm 16,2% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 263 tỷ đồng, chiếm 7,3% dự toán, chi thường xuyên 1.455 tỷ đồng, chiếm 21,7% dự toán.

6. Văn hóa - xã hội

Về văn hóa - thể thao: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã chỉ đạo dừng một số hoạt động tập trung đông người trong dịp tết như: bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại thành phố Huế và huyện Phú Lộc; chương trình nghệ thuật đón năm mới tại thành phố Huế và các địa phương...; chỉ đạo các đơn vị, địa phương không tổ chức các hoạt động lễ hội tập trung đông người sau Tết (bắt đầu từ ngày 16/02/2021 – Mồng 5 Tết); tăng cường thời lượng tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là thực hiện các biện pháp trong phòng chống lây lan của dịch bệnh tại các cơ quan, các điểm di tích, bảo tàng, các đơn vị thể thao; hạn chế mức tối đa việc tập trung nhiều người, thực hiện thông điệp “5K” trong tổ chức phòng chống dịch.

Đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định bảo đảm vui tươi, lành mạnh phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương. Tổ chức Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXI năm 2021 (Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021) vào ngày 28/3/2021 tại Nghinh Lương Đình. Tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm học 2020 - 2021…Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phòng trào do Chủ tịch UBND tỉnh phát động như: “Ngày Chủ nhật xanh”, “Mai vàng trước ngõ”,...đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi và lan toả rộng rãi trong toàn xã hội.

Về giáo dục và đào tạo: Đã và đang triển khai các nhiệm vụ dạy và học  của học kỳ 2; tổ chức thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2020 - 2021. Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện đổi mới sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng các môn Tiếng Anh, Lịch sử; chuẩn bị Hội nghị tổng kết Đề án 89 về "Xây dựng Xã hội học tập"…

Tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 61 học sinh đoạt giải, trong đó có 04 giải Nhất (các môn: Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Anh), 21 em đạt giải Nhì,17 giải Ba và 19 giải Khuyến khích. 

Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020 - 2021. Tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật Quốc gia năm học 2020 - 2021. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học. Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác chống dịch Covid - 19 trong nhà trường.

UBND tỉnh đã cho ý kiến về Đề án xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đại học Huế đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021. Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 12.000 chỉ tiêu cho 147 ngành đào tạo đại học của 13 trường, khoa, phân hiệu trực thuộc. Trong đó, có 8.000 chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông Quốc gia, 4.000 chỉ tiêu theo phương thức khác. Đã công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 của các trường thành viên theo 5 phương thức tuyển sinh theo quy định. Về tuyển sinh cao học, dự kiến tuyển 2.365 chỉ tiêu cho 88 ngành đào tạo; 167 chỉ tiêu nghiên cứu sinh cho 51 ngành đào tạo.

Về y tế: Ngay từ đầu năm đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 2021. Đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; từ đầu năm đến nay, chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Triển khai kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua thuốc năm 2021; liên thông cơ sở dữ liệu của các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 16 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 412 ca; 06 ca mắc viêm gan siêu trùng, giảm 16 ca; 02 ca mắc tay chân miệng, giảm 01 ca; không có trường hợp tử vong, không có ca mắc sốt rét, thương hàn, viêm não virut và liên cầu lợn. Đã phát hiện 11 ca nhiễm mới HIV, giảm 07 ca.

*  Về công tác phòng chống dịch Covid-19:

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cập nhật hàng ngày thông tin báo cáo COVID-19 (kể cả thứ bảy, chủ nhật); giao ban 01 lần/tuần và tiến hành giao ban Ban chỉ đạo khi cần thiết; tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh....về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tích cực triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19.

Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân theo phân tuyến. Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu và tình huống đột xuất xảy ra. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông tại các cơ sở y tế và các đơn vị thông điệp 5K thông qua cấp phát tờ rơi, áp phích, clip tuyên truyền trên các màn hình điện tử của đơn vị. Đẩy mạnh phong trào vệ sinh cảnh quang đơn vị.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 29 cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid-19 với 4.436 giường cách ly[8]. Công tác xét nghiệm: Từ ngày 28/01/2021 đến nay đã xét nghiệm được 17.973 ca với kết quả âm tính; tiến hành cách ly tập trung 740 trường hợp từ vùng dịch trong nước trở về tỉnh; giám sát y tế 50.166 trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch.

Về khoa học và công nghệ: Cơ bản hoàn thành xây dựng Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế. Tổ chức triển khai một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh[9];Triển khai đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021; xây dựng Sàn giao dịch về công nghệ đồng thời xây dựng Chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế,...

Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Từ đầu năm đến nay đã giải quyết việc làm cho 3.427 lao động (đạt 21,4% so với kế hoạch) thông qua nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và sự phát triển của các doanh nghiệp, trong đó, đưa 413 người đi lao động nước ngoài (đạt 22,9%). Đã cấp giấy phép cho 25 người lao động nước ngoài và 04 người thuộc diện không cấp phép đưa tổng số lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh lên 316 người.

Đã tổ chức các Đoàn đi thăm và tặng 42.289 suất quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện và xã cho người có công với tổng số tiền 13,521 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt...nhân dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng đầy đủ cho 58.673 đối tượng bảo trợ xã hội  với tổng kinh phí 65.050,97 triệu đồng.

7. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền, của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Mức độ thực hiện chính quyền điện tử trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ở mức cao, có 5 cơ quan xếp thứ nhất với tỷ lệ thực hiện 100%[10]. Các chỉ số cải cách hành chính đều cải thiện vị trí đáng kể.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp và làm việc với 29 đoàn khách quốc tế/68 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.  Triển khai nhiều hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động…với các địa phương nước ngoài; tiếp tục theo dõi hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

Quốc phòng, an ninh: Trong Quý I đã chỉ đạo các địa phương đã làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật. Chỉ tiêu giao quân năm 2021 là 1.250 đồng chí, đã phát lệnh gọi khám tuyển là 5.000 thanh niên. Các đơn vị, địa phương đang hoàn tất công tác thâm nhập, tuyển chọn và tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi theo đúng kế hoạch. Lễ giao nhận quân được tổ chức chu đáo, trang trọng và đảm bảo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19.

An toàn giao thông: Trong tháng 3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn và va chạm giao thông, tăng 02 vụ so với cùng kỳ; làm chết 11 người, tăng 03 người; bị thương 08 người, giảm 03 người. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 68 vụ tai nận giao thông; làm chết 43 người, tăng 11 người; bị thương 44 người, giảm 12 người.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tập trung ưu tiên công tác phòng, chống và ngăn chặn, kiểm soát tốt dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai bão, lụt

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19, cương quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng. Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân đang còn mất tích trong sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3; khẩn trương khắc phục hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

2. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các Đề án Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế; Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường;

Triển khai các thủ tục, tổ chức mời thầu Quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh phù hợp với mô hình đô thị khi xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; triển khai Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Hiền, Thanh Hà, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V. Đánh giá phân loại đô thị thành phố Huế mở rộng và đánh giá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực dự kiến thành lập phường. Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong đó lồng ghép các góp ý sáng kiến của các chuyên gia, người Huế xa quê góp phần vào hành trình xây dựng giấc mơ Huế.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tiếp tục hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ khởi công, thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Khu du lịch sinh Biển Hải Dương (Eco Park), BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình (Tập đoàn Văn Phú); Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án sản xuất găng tay và sợi polyethylen, Dự án Tổ hợp Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt,...

Hỗ trợ bàn giao đất các dự án do Ban quản lý khu vực đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện giám sát đầu tư hàng tháng; hỗ trợ các dự án đã lựa chọn nhà đầu tư: dự án Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh); tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án thuộc địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương: Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ diện tích 8,6  ha tại Khu A; Dự án Thành phố giáo dục (Diện tích đề xuất phân kỳ giai đoạn 1: khoảng 21.6 ha) tại Khu E; Dự án Tổ hợp nhà ở kinh doanh kết hợp Trung tâm thương mại, du lịch dịch vụ và vui chơi giải trí diện tích 1,6 ha

Tiếp tục thi công hoàn thành các tuyến đường trong đô thị và kết nối với các địa phương trên địa bàn: đường Đào Tấn nối dài, đường Thủy Phù - Vinh Thanh, đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc...Tiếp tục các công trình chỉnh trang đô thị: Mở rộng Cầu Lòn, đường đi bộ từ Cầu Dã Viên đến Chùa Linh Mụ, đường ven sông Bùi Thị Xuân… Hỗ trợ triển khai các dự án Trung ương trên địa bàn: Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,....

Sử dụng hiệu quả vốn kết dư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế; lập thủ tục bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư tuyến đường ven biển, cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương và đường Vành đai 3,...Điều chỉnh quy hoạch mỏ cát trắng huyện Phong Điền, quy hoạch phân khu Khu B - đô thị mới An Vân Dương, quy hoạch phân khu Khu tổ hợp dịch vụ khu vực lân cận Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài,…Đôn đốc triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết[11].

4. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác

Rà soát thực trạng, đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường nội địa, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Tập trung vào công tác phát triển thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản suất kinh doanh,...Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); Hiệp định EVFTA. Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài IV, Khu Công nghiệp Phong Điền. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố truyền thông thông minh) thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Thực hiện kiểm tra việc kinh doanh động vật và sản phẩm động vật; tổ chức tuyên truyền xã hội hóa việc vệ sinh, tiêu độc khử trùng sâu rộng đến tận người dân; duy trì công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ, đột xuất tại các nơi nguy cơ cao. Hoàn thành các Đề án phát triển chăn nuôi lợn tại các địa phương. Triển khai các giải pháp nhằm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã; thường xuyên theo dõi ảnh viễn thám để kiểm tra việc xâm hại tài nguyên rừng.

5. Đẩy mạnh phát triển du lịch

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngành du lịch tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình hoạt động lưu trú trong dân (homestay).

Tiếp tục triển khai Đề án Không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi. Xây dựng Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Bảo tàng gắn với phát triển Du lịch”, “Chính sách phát triển Bảo tàng tư nhân”. Triển khai Đề án Phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm của thành phố Huế; mở rộng kết nối đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội, ... nhằm kịp phục vụ Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 9 – năm 2021 theo kế hoạch là kỳ Festival dài nhất với nhiều chương trình, hoạt động mới lạ, đặc sắc[12]. Tiếp tục truyền thông quảng bá “Hình ảnh, văn hóa và ẩm thực Huế” trên các kênh truyền thông trực tuyến của Visit Hue http://visithue.vn/ về các hoạt động, Chương trình Ngày hội phục vụ du lịch năm 2021...

Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

6. Thực hiện điều hành thu chi ngân sách hiệu quả

Triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn thuế, thất thoát và nợ đọng; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, tập trung ưu tiên các nhóm giải pháp nhằm tăng thu ngân sách như: (1) Đấu giá, đầu thầu các dự án trọng điểm như: Khu đô thị Phú Mỹ An, khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 1, khu nhà ở An Đông, dự án Khu đô thị An Cựu, dự án Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2, dự án Công viên vườn Địa Đàng, khu đất Đào Tấn,…; (2) Thực hiện thủ tục tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện Dự án, bán đấu giá quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng thiết yếu...; (3) Xây dựng kế hoạch thu tiền sử dụng đất (1 lần) các dự án lớn; (4) Tập trung triển khai các dự án đầu tư công để tăng thu vãng lai trên địa bàn (thuế VAT).

Chủ động xây dựng các kịch bản khi nguồn thu ngân sách nhà nước không đảm bảo do tác động của dịch Covid-19.

7. Về các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội. Xây dựng các thiết chế văn hóa trọng điểm[13]. Xây dựng hồ sơ từ 07 - 10 di tích đề nghị xếp hạng, trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Hoàn thành hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế và Áo dài truyền thống. Triển khai Đề án Huế - Kinh đô Áo dài; Đề án phát triển văn hóa Huế, con người Huế đậm đà bản sắc dân tộc và bản sắc văn hóa Huế. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Đề án Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn.

Tập trung công tác đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó trọng tâm thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội; Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt 4 dự án xây dựng “Hệ sinh thái giáo dục thông minh”, xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Tập trung rà soát, đầu tư xây dựng Trung tâm xét nghiệm PCR, đảm bảo quy mô xét nghiệm cho trên 5.000 bệnh nhân nghi nhiễm do dịch Covid-19. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện thiết chế của trung tâm y tế chuyên sâu. Xây dựng đề án xây dựng mới Viện Thái y trên cơ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền. Triển khai thực hiện dự án Hệ thống xử lý nước thải tại một số Trung tâm y tế[14]. Tập trung kêu gọi đầu tư hạ tầng Khu Y tế công nghệ cao…Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Sở Y tế với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Tăng cường thông tin, kết nối cung - cầu lao động; tổ chức rà soát tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp; kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, Mở rộng thị trường đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phát huy vai trò chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thúc đẩy triển khai dự án thành phần “Khu trung tâm thuộc dự án xây dựng Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung”. Triển khai Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Triển khai Đề án về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ. Triển khai Tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021 theo Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 26/3/2021[15].

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt ở cấp xã, huyện. Triển khai đồng bộ hệ thống quản lý văn bản, đảm bảo kết nối, liên thông bốn cấp; xây dựng hình ảnh “chính quyền thân thiện, phục vụ”. Có kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR-Index và chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) phấn đấu vị trí trong top 10 của cả nước.

Chủ động nắm chắc tình hình và xử lý tốt các vụ việc về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, nhất là trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò của công an xã chính quy.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/TU ngày 03/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp sau bầu cử.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.[1] Nguyên nhân chủ yếu do sử dụng nguồn giống bị nhiễm bệnh từ vụ trước để trồng. Tổng diện tích nhiễm bệnh khoảng 1.046 ha (Phong Điền 588 ha, Hương Trà 411 ha, A Lưới 47 ha; diện tích nhiễm <30%: 47 ha, nhiễm 30-70%: 289 ha, nhiễm >70%: 710 ha; đã tiêu hủy 6,5 ha).

[2] Bệnh LMLM xảy ra nhỏ lẻ, rải rác ở một số hộ chăn nuôi thuộc huyện A Lưới, Quảng Điền; đã được phát hiện kịp thời, khống chế, xử lý; không lây lan thành dịch.

[3] Theo số liệu thống kê đến 18/3/2021.

[4] Trong đó nuôi nước lợ 1.236 ha, nuôi nước ngọt 384 ha

[5] Theo số liệu thống kê đến 18/3/2021.

[6] Gồm: Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhà máy xi măng Đồng Lâm, Xưởng sản xuất các sản phẩm tranh Pháp Lam Cung Đình, Nhà máy cán tôn và sản xuất cấu kiện thép, Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 3 (Khu vực 2), Dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Hiền Sỹ, Dự án nhà máy Sản xuất tấm đá thạch anh nhân tạo, Nhà máy gạch men Mikado Huế …

[7] Dự án Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Khách sạn Thuận Hóa, Nhà máy sản xuất hàng may sẵn và trang phục lót cao cấp, Nhà máy sản xuất túi vải nhiều ngăn, hàng gia dụng, Nhà máy chế xuất Billion Max Việt Nam.

[8] trong đó: Cách ly tập trung tại cơ sở quân sự: 05 cơ sở với 3.483 giường; Cách ly tập trung tại cơ sở dân sự: 04 cơ sở với 400 giường; Cách ly tập trung tại cơ sở du lịch có trả phí: 05 cơ sở với 228 giường; Cách ly tại cơ sở y tế: 15 bệnh viện với 325 giường

[9] theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh

[10] Theo đó, 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dẫn đầu xếp hạng mức độ kết quả chính quyền điện tử gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Ngoại vụ; 20/20 cơ quan chuyên môn đạt kết quả mức độ I. Đối với kết quả xếp hạng cấp huyện thì huyện Nam Đông đứng đầu với tỷ lệ thực hiện chính quyền điện tử 85,36%, xếp hạng mức độ 2; huyện Phú Vang và huyện A Lưới lần lượt xếp thứ 2 và 3 ở mức độ 3.

[11] Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị biển Vinh Xuân, Phú Vang; thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; khu du lịch sinh thái Bãi Chuối; khu phi thuế quan Chân Mây; khu vực phía Nam trục trung tâm khu du lịch Lăng Cô; Khu công nghiệp Phú Bài 4 (giai đoạn 2); dự án Khu dân cư phía Bắc phường An Hòa - Hương Sơ, thành phố Huế và xã Hương Vinh - Hương Toàn, thị xã Hương Trà; Khu đô thị sinh thái Thanh Tiên, xã Phú Mậu - Phú Dương - Phú Thượng, huyện Phú Vang; Khu D - Đô thị mới An Vân Dương; xây dựng vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai; Khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng ven biển tại xã Vinh Hải và Vinh Hiền, huyện Phú Lộc; Phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà; Khu du lịch sinh thái Hồ Khe Ngang, thị xã Hương Trà; khu vực phía Bắc trục trung tâm Khu du lịch Lăng Cô đến khu vực núi Giòn; Khu vực trung tâm tiếp vận hàng hóa và thương mại dịch vụ đầu mối; Khu F - Đô thị mới An Vân Dương (khu vực Tố Hữu nối dài); Khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tàng thiên nhiên và sân golf, huyện Phong Điền; Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, huyện Phong Điền.

[12] sẽ diễn ra từ ngày 29/5- 26/6/2021 với chủ đề “Tinh hoa Nghề Việt”, trong đó lễ khai mạc vào ngày 12/6 và lễ bế mạc ngày 18/6; địa điểm và không gian tổ chức sẽ tập trung và khai thác khu vực đường đi bộ hai bờ sông Hương, trục không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi và một số khu vực trung tâm thành phố, gồm 18 chương trình hoạt động chính và 15 hoạt động hưởng ứng…

[13] Dự án di dời Bảo tàng Lịch sử tỉnh về 268 Điện Biên Phủ; Dự án xây dựng Thư viện Tổng hợp tỉnh; Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế (giai đoạn 2); Trung tâm hội nghị quốc tế đa năng; cải tạo nâng cấp các thiết chế thể thao…

[14] Cụ thể: Trung tâm y tế thị xã Hương Trà, Trung tâm y tế huyện Phong Điền, Trung tâm y tế huyện Phú Vang, Bệnh viện Phong-Da liễu, Bệnh viện Răng hàm mặt và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

[15] Thời gian từ 27 - 30/4/2021 với 6 chủ đề chính và các sự kiện bên lề. 6 chủ đề chính gồm: Chủ đề 1: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ đề 2: Diễn đàn Du lịch năm 2021 (Chuyển đổi số ngành du lịch); Chủ đề 3: Chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; Chủ đề 4: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế; Chủ đề 5: Chuyển đổi số trong lĩnh vực Giáo dục; Chủ đề 6: Bàn tròn Chuyển đổi số - Xúc tiến hợp tác, đầu tư.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]