Y tế
  

 

NĂM

CHỈ TIÊU

2016

2017

2018

2019

2020

Cơ sở y tế

187

190

 

 

 

Bệnh viện

26

21

 

 

 

Số giường bệnh

7.343

7.323

 

 

 

Số cán bộ ngành y

4.679

5.236

 

 

 

Bác sĩ

1.487

1.479

 

 

 

Cán bộ ngành dược

395

464

 

 

 

Dược sĩ cao cấp

120

163

 

 

 

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (%)

12,00

5,8%

(suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao)

 

 

 

Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

97,75%

98,50%

 

 

 

Số Bác sĩ/vạn dân

13

13

 

 

 

Số giường bệnh/vạn dân

64

57

 

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]