Y tế
  

 

NĂM

CHỈ TIÊU

2016

2017

2018

2019

2020

Cơ sở y tế

187

190

189

 

 

Bệnh viện

26

21

23

 

 

Số giường bệnh

7.343

7.323

7.940

 

 

Số cán bộ ngành y

4.679

5.236

5.027

 

 

Bác sĩ

1.487

1.479

1.511

 

 

Cán bộ ngành dược

395

464

410

 

 

Dược sĩ cao cấp

120

163

146

 

 

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng (suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao)(%)

12,00

5,8%

5,8% 

 

 

Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

97,75%

98,50%

98,52%

 

 

Số Bác sĩ/vạn dân

13

13

13

 

 

Số giường bệnh/vạn dân

64

57

68

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]