Diện tích, đặc điểm nhóm đất thung lũng dốc tụ (Dystric Gleysols)

  

Diện tích 640 ha, chiếm 0,13% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố ở Phong Điền ( 70,42%), Phú Lộc (20,59%), Hương Thủy (8,99%).

Loại đất này có ở những nơi địa hình thấp trũng quanh các chân đồi núi, bồi tụ các sản phẩm thô, tầng đất lộn xộn, do thường xuyên ngập nước nên có quá trình glây điển hình, đất bí, quá trình khử xảy ra mãnh liệt, phản ứng của đất chua, nhiều chất độc, hàm lượng mùn và đạm tổng số từ trung bình - giàu, lân và kali nghèo.

Hiện tại nhiều nơi đang được trồng lúa nước, nhưng cần chú ý vấn đề bờ vùng, bờ thửa để chống dòng chảy trên mặt, bón vôi và lân nung chảy để khử chua đồng thời cố định các chất gây độc cho cây.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]