Diện tích, đặc điểm đất lầy và than bùn (Gleysols and Histosols):

  

Diện tích 100 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, phân bố ở Phong Điền, Phú Lộc. Đất được hình thành ở những địa hình thấp, trũng, quanh năm đọng nước hoặc ở những nơi có mực nước ngầm dâng cao gần mặt đất. Quá trình glây xảy ra trong đất lâu ngày, kết cấu bị phá hủy, đất trở nên nhão nhoét toàn phẫu diện, phản ứng đất rất chua, hàm lượng mùn rất giàu, đạm giàu, lân tổng số trung bình, nhưng lân dễ tiêu nghèo, trong đất chứa rất nhiều chất độc có hại cho cây trồng. Biện pháp cải tạo là tìm cách thoát nước làm ải đất, hoặc khoanh vùng vượt đất thành bờ bao để trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản dưới hồ.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]