Vinh danh cây kiểng

  
Tại Fesstival nghề truyền thống Huế 2011, cây kiểng được vinh danh. Người Huế và du khách được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật sống động, từ bàn tay các nghệ nhân yêu thiên nhiên cây lá.
<p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Phố đi bộ Nguyễn Đ&igravenh Chiểu dọc bờ Nam s&ocircng Hương c&agraveng ấn tượng hơn bởi c&aacutec chậu kiểng từ khắp nơi đến trưng b&agravey. C&acircy kiểng được trưng b&agravey lần n&agravey đủ c&aacutec loại, từ những c&acircy phổ biến như sanh, mai, lộc vừng đến c&aacutec c&acircy khế, sim, c&oacutec, chổi r&agravenh&hellipvới đầy đủ c&aacutec thế: trực si&ecircu, trực ho&agravenh, trực cổ, hồn qu&ecirc, l&atildeo mai đại thọ, ngũ &ocircng d&aacuteng đ&igravenh, ngh&ecircnh phong đ&oacuten thủy&hellip Mỗi c&acircy mỗi vẻ, ki&ecircu h&atildenh giữa đất trời. Chị Trần Mai Phương đến từ Quảng Ng&atildei xu&yacutet xoa: &ldquoC&acircy kiểng th&igrave đ&atilde thấy nhiều rồi nhưng để được thưởng thức một c&aacutech đầy đủ th&igrave mới c&oacute h&ocircm nay. C&acircy n&agraveo cũng đẹp cả&hellip&rdquo&nbsp</span></p> <p style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Vượt hơn&nbsp1000 c&acircy số, anh Đặng Ch&iacute Trung v&agrave những người bạn trong Hội sinh vật của thị x&atilde G&ograve C&ocircng, tỉnh Tiền Giang đem đến Festival Nghề truyền thống Huế 2011 hơn 100 chậu c&acircy cảnh c&aacutec loại. Trong đ&oacute, c&oacute một số c&acircy c&oacute gi&aacute trị kinh tế cao như nguyệt quế, mai chiếu thuỷ, vạn ni&ecircn, sanh.... Anh Đặng Ch&iacute Trung cho biết, để chuẩn bị cho chuyến đi n&agravey, anh v&agrave những người bạn của m&igravenh đ&atilde huy động cả nh&acircn lực v&agrave vật lực hơn hai th&aacuteng trước. Đ&acircy kh&ocircng phải l&agrave lần đầu đến Huế tham dự Festival Nghề truyền thống nhưng với anh, cảm gi&aacutec lần n&agravey thật đặc biệt. Bởi ngo&agravei vai tr&ograve l&agrave đơn vị được mời tham gia, anh v&agrave những người trong Hội sinh vật cảnh thị x&atilde G&ograve C&ocircng c&ograven giữ vai tr&ograve gi&uacutep đơn vị chủ nh&agrave Thừa Thi&ecircn Huế giới thiệu quảng b&aacute h&igravenh ảnh Huế, Việt Nam đến với du kh&aacutech trong v&agrave ngo&agravei nước.<br /> <br /> Chủ nh&acircn Ng&ocirc Thanh Phước Tuệ (TP Huế) mang đến triển l&atildem 13 chậu kiểng, trong đ&oacute c&oacute chậu &ldquol&atildeo mai đại thọ&rdquo c&oacute tuổi c&acircy hơn 70 năm, đồ sộ chiếm diện t&iacutech hơn 2 m2 th&acircn c&acircy to, cao, thoạt như một con rồng đang chuẩn bị bay l&ecircn trời xanh. &Ocircng cho biết, c&acircy n&agravey c&oacute gi&aacute hơn 3 tỷ đồng. Cũng tại triển l&atildem n&agravey, &ocircng c&oacute c&acircy sanh nhỏ hơn, thế &ldquotrực cổ&rsquo đ&atilde được một người y&ecircu c&acircy cảnh ở Nghệ An trả gi&aacute 1,2 tỷ đồng nhưng chưa b&aacuten.&nbsp</span></p> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Tham dự triển l&atildem c&acircy kiểng tại Festival nghề truyền thống Huế 2011 c&oacute 10 đơn vị tham gia bao gồm: Huế, Nam Định, Đ&agrave Lạt, An Giang, Ph&uacute Y&ecircn, Tiền Giang, Vĩnh Long, Vị Kh&ecirc, Ch&acircu Đốc v&agrave TP Hồ Ch&iacute Minh, với gần 500 chậu kiểng. &Ocircng Phan Đ&igravenh Ng&ocircn, Gi&aacutem đốc Trung t&acircm C&ocircng vi&ecircn c&acircy xanh Huế cho biết: Ban đầu c&oacute 20 đơn vị đăng k&yacute tham gia nhưng về sau, do điều kiện khu trưng b&agravey c&oacute phần hạn chế n&ecircn chỉ c&oacute 10 đơn vị tham gia. Tuy nhi&ecircn, x&eacutet về mặt chất lượng th&igrave đợt triển l&atildem lần n&agravey đ&atilde hội tụ đủ c&aacutec yếu tố về nghệ thuật c&acircy kiểng, thỏa m&atilden được nhu cầu người xem&hellip</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp </span> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Tại Festival nghề 2011, nếu kh&ocircng gian ẩm thực l&agrave mối quan t&acircm của phần lớn chị em th&igrave kh&ocircng gian trưng b&agravey c&acircy cảnh thu h&uacutet kh&aacute đ&ocircng &ldquođấng m&agravey r&acircu&rdquo trong v&agrave ngo&agravei nước. Rất nhiều người đến đ&acircy kh&ocircng chỉ để thoả sức ngắm nh&igraven c&acircy đẹp m&agrave c&ograven để &ldquohọc l&oacutem&rdquo c&aacutech tạo d&aacuteng, uốn thế cho c&acircy. Tuy kh&ocircng ph&ocirc diễn nghệ thuật tạo d&aacuteng, thế của c&acircy tại Festival n&agravey nhưng những người trồng c&acircy cảnh v&agrave nghệ nh&acircn &iacutet nhiều đ&atilde l&agravem h&agravei l&ograveng du kh&aacutech, v&igrave sự cởi mở, sẵn s&agraveng chia sẻ kinh nghiệm trong th&uacute chơi tao nh&atilde n&agravey.<br /> </span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp</span></div> </div> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp</span></div> <div style="text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">Cũng do điều kiện vận chuyển kh&oacute khăn, nhiều c&acircy to kh&ocircng thể mang đến triển l&atildem được, n&ecircn một g&oacutec độ n&agraveo đ&oacute, c&acircy kiểng tại Festival nghề truyền thống Huế 2011 chỉ mang n&eacutet chấm ph&aacute, tượng trưng. C&ograven nhiều c&acircy kiểng c&oacute gi&aacute trị kh&aacutec đang &ldquoẩn m&igravenh&rdquo trong c&aacutec khu vườn của người Huế n&oacutei ri&ecircng v&agrave c&aacutec khu vườn của những người y&ecircu sinh vật cảnh cả nước n&oacutei chung, đang hẹn ra mắt du kh&aacutech tại c&aacutec kỳ Festival sau!</span></div> <div style="text-indent: 36pt text-align: justify"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif">&nbsp</span></div>
Báo Thừa Thiên Huế
 Bản in]