Chu Mạnh Trinh
  

1. Vị trí con đường

Đường Chu Mạnh Trinh nằm trên địa bàn của phường Tây Lộc, thuộc khu vực Thành Nội, khởi đầu từ đường Trần Quốc Toản đến đường Trần Khánh Dư, dài 186m. Đường lưu thông hai chiều.

2. Lịch sử con đường

 Đường này được mở từ sau năm 1960, cùng thời với việc lập khu dân cư mới trong nội thành Huế. Năm 1968 đặt tên là đường Chu Mạnh Trinh cho đến ngày nay.

3. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường

Chu Mạnh Trinh (Nhâm Tuất 1862 - Ất Tỵ 1905) Danh sĩ, tự Cán Thần, hiệu Trúc Vân; quê ở làng Phú Thọ, huyện Đông Anh, Phủ Khoái Châu (nay là xã Mễ Sở, huyện Châu Giang), tỉnh Hưng Yên. Ông vừa là học trò vừa làm rể Tuần phủ Phạm Hy Lượng. Ông nổi tiếng văn hay chữ tốt, giàu lòng nhân ái, tâm hồn lãng mạn. Năm 1892, ông đỗ Tiến sĩ, được bổ làm quan Tri phủ Lý Nhân, sau thăng dần lên án sát các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên. Năm 41 tuổi, ông cáo quan về quê dưỡng bệnh, góp mặt trong Tao đàn Hưng Yên do Tuần phủ Lê Hoan mở, vui thú văn chương cùng các danh sĩ. Ông có tập thơ Vịnh Kiều nhan đề Thanh Tâm Tài Nhân thi tập bằng chữ Nôm, Trúc Vân thi tập bằng chữ Hán, và một số bài thơ chữ Hán, một số bản ca trù như: Hương Sơn phong cảnh, Hương Sơn nhật trình. Ông mất năm 1905, hưởng dương 43 tuổi.

 Bản in]