Quyết định số 361/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

  

(Trích Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh)

Phê duyệt bổ sung 01 điểm mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Tên mỏ khoáng sản: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

- Địa điểm: thuộc thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

- Diện tích, tọa độ các điểm góc, tài nguyên dự báo, hiện trạng: Chi tiết phụ lục kèm theo.

- Khu vực bổ sung quy hoạch nêu trên không đấu giá quyền khai thác khoáng sản với mục đích khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ cho hoạt động xây đê chắn sóng cảng Chân Mây và các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều… có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (phù hợp với quy định tại điểm đ, điểm g khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định thi hành chi tiết một số điều của Luật khoáng sản).

PHỤ LỤC

VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN BỔ SUNG QUY HOẠCH

TT

SHQH

Tên mỏ khoáng sản

Địa danh (thôn/làng, xã, huyện)

Tọa độ VN-2000
(kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o)

Diện tích QH (ha)

Mức độ nghiên cứu địa chất

Tài nguyên dự báo

Hiện trạng

Giới hạn các điểm khép góc

X(m)

Y(m)

1

QHK52

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc

1

1800160.00

610122.00

6,07

Đánh giá

01 triệu m3

Đã có cấp phép khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường vào năm 2007 với diện tích 4,01 ha nằm trong 6,07 ha bổ sung quy hoạch này

2

1800091.38

610118.09

3

1800093.15

610351.30

4

1800152.00

610370.00

5

1850354.61

610363.65

6

1800309.16

610259.67

7

180033475

610138.33

8

1800293.30

610079.60

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối