Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

  

(Trích 3144/QĐ-UBND 05/12/2019 của UBND tỉnh)

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chính sau:

1. Bổ sung 03 khu vực mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường gồm: 01 khu vực mỏ tại xã Hương Hữu, huyện Nam Đông; 02 khu vực mỏ tại xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

2. Điều chỉnh, bổ sung 04 khu vực mỏ khoáng sản đất làm vật liệu san lấp gồm: 02 khu vực mỏ tại xã Lộc Sơn và xã Lộc Bổn huyện Phú Lộc; 02 khu vực mỏ tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Ban hành kèm theo Quyết định này những nội dung sau:

Phụ lục 7 khu vực mỏ khoáng sản bổ sung quy hoạch

Bản đồ vị trí khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng bổ sung quy hoạch tại khu vực núi Bá Tàng, xã Hương Hữu, Huyện Nam Đông

Bản đồ vị trí khoáng sản đá làm VLXDTT bổ sung diện tích quy hoạch tại khu vực mỏ đá Bắc Khe Ly thuộc xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

Bản đồ vị trí khoáng sản đá làm VLXDTT bổ sung diện tích quy hoạch tại khu vực mỏ đá khe Phèn, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

Bản đồ khu vực bổ sung quy hoạch khoáng sản tại khu vực xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc.

Bản đồ khu vực bổ sung quy hoạch khoáng sản tại khu vực xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Bản đồ khu vực bổ sung quy hoạch khoáng sản tại khu vực đồi Trốc Voi, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Bản đồ vị trí điều chỉnh, thay thế quy hoạch khoáng sản đất làm vật liệu san lấp.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối