Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  

(Theo Quyết định 3130/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh)

Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2020, định hướng đến năm 2030; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên quy hoạch: điều chỉnh Quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030;

Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh Quy hoạch Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Phạm vi, đối tượng lập quy hoạch:

2.1. Đối tượng quy hoạch:

Là tuyến đường bộ ven biển tỉnh TT-Huế (đoạn từ huyện Phong Điền đến huyện Phú Lộc) có tổng chiều dài khoảng 127km. Trong đó, điểm đầu tại Tỉnh lộ thuộc xã Điền Hương, huyện Phong Điền (giáp thôn Thâm Khê, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); điểm cuối tại chân đèo Hải Vân, TT Lăng Cô, huyện Phú Lộc (giáp TP Đà Nẵng).

2.2. Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch:

- Phạm vi nghiên cứu quy hoạch điều chỉnh tuyến đường ven biển tỉnh TT-Huế có điểm đầu tại Tỉnh lộ 22, xã Điền Hương, huyện Phong Điền (giáp xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); điểm cuối tại vị trí giao đường ven sông Bù Lu, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc (giáp ranh Khu QHXD đô thị Chân Mây – thuộc Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô). Tổng chiều dài tuyến quy hoạch điều chỉnh: khoảng 84,5km. Riêng đoạn tuyến còn lại từ đường ven sông Bù Lu đến chân đèo Hải Vân, TT Lăng Cô, huyện Phú Lộc (dài khoàng 32,5km) là đoạn tuyến thuộc phạm vi Quy hoạch chung của Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cơ bản đã có quy hoạch chi tiết về hướng tuyến ven biển nên sẽ không nghiên cứu lập quy hoạch điều chỉnh trong đồ án này như chủ trương đã được thống nhất và nhiệm vụ lập quy hoạch đã phê duyệt.

- Vị trí tuyến ven biển quy hoạch điều chỉnh dự kiến sẽ đi qua địa phận của 21 xã, thị trấn thuộc 04 huyện và 01 thị xã cụ thể như sau:

+ Huyện Phong Điền: Tuyến lần lượt đi qua các xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Phong Hải.

+ Huyện Quảng Điền: Tuyến lần lượt đi qua các xã: Quảng Công, Quảng Ngạn.

+ Thị xã Hương Trà: Tuyến đi qua xã Hải Dương.

+ Huyện Phú Vang : Tuyến đi qua thị trấn Thuận An và tiếp tục các xã: Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh An.

+ Huyện Phú Lộc: Tuyến lần lượt đi qua các xã: Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền, Lộc Bình, Lộc Thủy.

3. Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch điều chỉnh:

Về cơ bản, quan điểm, mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch tuyến đường ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tuân theo quan điểm, mục tiêu chung đã nêu trong các quy hoạch như: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 và Điều chỉnh quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24/6/2015. Tuy nhiên, để phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế hiện nay của tỉnh TT-Huế và các địa phương vùng ven biển, quan điểm lập quy hoạch đường ven biển được điều chỉnh bổ sung để đảm bảo mục tiêu cụ thể như sau:

- Tuyến đường bộ ven biển được quy hoạch xây dựng phù hợp điều kiện địa hình, địa vật và các khu dân cư, đô thị hiện trạng; phù hợp với điều kiện thuỷ hải văn và đặc biệt lưu ý tới vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Hình thành được tuyến đường du lịch ven biển xuyên suốt từ Bắc chí Nam, đi dọc bờ biển tỉnh TT-Huế. Trong đó, quy hoạch vị trí xây dựng tuyến đi vào gần bờ biển hơn (cách bờ biển không quá 1km, cục bộ không đi xa biển quá 2km)  nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển và phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân tại các xã ven biển nói riêng và tỉnh TT-Huế nói chung.

- Kết nối liên hoàn, thông suốt với các tuyến đường bộ vùng ven biển hiện có hoặc quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải theo hướng Bắc – Nam và tăng tính kết nối đến các các cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm ven biển của tỉnh TT-Huế và của quốc gia.

- Củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản tính mạng của nhân dân trong mùa mưa bão.

- Thúc đẩy và tăng sức thu hút các Nhà đầu tư, các doanh nghiệp, Tập đoàn lớn đến với Huế để đầu tư XD, phát triển các dự án hạ tầng du lịch, dịch vụ, các khu resort, du lịch nghỉ dưỡng và các dự án phát triển kinh tế xã hội khác cho tỉnh TT-Huế.

4. Các nội dung chính của quy hoạch:

4.1. Nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác lập điều chỉnh quy hoạch tuyến đường bộ ven biển tỉnh TT-Huế:

- Chi tiết hóa và xác định tim tuyến và chỉ giới đường đỏ của tuyến quy hoạch đường ven biển điều chỉnh cụ thể hơn theo hệ tọa độ VN-2000 để thuận tiện, đồng bộ khi ghép nối và số hóa vào bản đồ GIS của tỉnh sau này.

- Đề xuất quy mô đầu tư xây dựng mặt cắt ngang tuyến đường ven biển theo từng phân đoạn, khu vực cho phù hợp như: đoạn tuyến qua đô thị, đoạn đi ngoài khu đô thị, đoạn đi trùng đường hiện trạng (QL49, TL22...) để phục vụ công tác thiết kế, cắm mốc lộ giới quy hoạch của tuyến ven biển sau này.

- Nghiên cứu, đề xuất dự kiến quy hoạch các vị trí điểm đấu nối hoặc điểm giao cắt tuyến đường ven biển với các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ lân cận; với các tuyến đường xuống các bãi tắm cộng đồng hiện trạng hoặc bãi tắm quy hoạch.

- Xác định thứ tự các đoạn tuyến cần ưu tiên đầu tư theo từng thời kỳ, từng giai đoạn, dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư và đề xuất các giải pháp, nguồn lực để thực hiện.

4.2. Kết quả điều chỉnh Quy hoạch hướng tuyến và mặt cắt đường bộ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế sau quy hoạch điều chỉnh gồm 04 đoạn, cụ thể có Phụ lục kèm theo.         

5. Phương án quy hoạch các tuyến đường ngang kết nối đường ven biển vào các bãi tắm cộng đồng:

Để đảm bảo tính kết nối tuyến ven biển mới quy hoạch và các bãi tắm cộng đồng, thì quy hoạch xây dựng các tuyến đường ngang theo nguyên tắc sau:

- Mỗi xã ít nhất có 01 tuyến đường ngang kết nối từ tuyến đường bộ ven biển xuống bãi tắm và điểm vui chơi cộng đồng theo quy hoạch. Khoảng cách tối thiểu: 500m~1000m/ vị trí.

- Tuyến đường ngang vào bãi tắm nên đi theo đường ngang hiện trạng sẵn có, chỉ nắn chỉnh cục bộ để đảm bảo hạn chế đền bù GPMB và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của đường.

- Trường hợp trong khu vực chưa có đường cũ thì cần bổ sung tuyến kết nối  tại các vị trí phù hợp quy hoạch của từng địa phương.

- Giữa ranh giới 02 khu đất giao cho các nhà đầu tư liền kề nhau, nên chừa 01 tuyến đường xuống biển để đảm bảo tính tiếp cận cận dễ dàng cho nhân dân, du khách.

Dự kiến quy hoạch số đường ngang kết nối từ đường ven biển vào các bãi tắm cộng đồng như sau:

 

TT

Địa bàn

Số lượng bãi tắm cộng đồng hiện trạng hoặc định hướng quy hoạch

Số tuyến đường QH kết nối vào các bãi tắm

(bãi tắm)

(tuyến)

1

Huyện Phong Điền

05

06

2

Huyện Quảng Điền

02

03

3

Thị xã Hương Trà

02

02

4

Huyện Phú Vang

11

13

5

Huyện Phú Lộc

07

05

6

Tổng cộng

27

29

 Ghi chú: Vị trí tuyến và quy mô mặt cắt ngang các tuyến đường QH kết nối đến các bãi tắm cộng đồng lập theo Văn bản số 1207/UBND-XD ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh TT-Huế Văn bản số 1604/SXD-QHKT ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh TT-Huế .

6. Giải pháp phân kỳ và thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng tuyến đường:

6.1. Tổng mức đầu tư dự kiến: khoảng 6.547 tỷ đồng.

6.2. Thời kỳ thực hiện quy hoạch: 2021~2030 (tầm nhìn đến 2050).

6.3. Kế hoạch và thứ tự ưu tiên thực hiện:

a. Giai đoạn 1 (2021~2025):

- Triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến mới để nối thông tuyến QL49B hiện hữu gồm:

+ Đoạn QL49B vượt qua cửa biển Thuận An, nối cầu Tam Giang (thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) đến cầu Thuận An và đập Hòa Duân (thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang): dài khoảng 9km. Trong đó, có cầu qua cửa biển Thuận An dự kiến khoảng 2,3km.

+ Đoạn QL49B nối cầu Tư Hiền (thuộc xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) đến đường ven sông Bù Lu, thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc): dài khoảng 9,3km.

b. Giai đoạn 2 (2025~2030):

Triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến còn lại (đoạn tuyến đập Hòa Duân - thị trấn Thuận An – xã Vinh Hiền và đoạn từ Tỉnh lộ 22, xã Điền Hương, huyện Phong Điền về đến cầu Tam Giang hiện có thuộc xã Hải Dương, thị xã Hương Trà).

c. Giai đoạn 3 (2030~2050):

Triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường và hầm xuyên núi nối QL49B, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc đến Tuyến 2 ven biển Cảnh Dương (gần khu vực cổng Resort Laguna) thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc: dài khoảng 4,0km.

7. Nội dung khác:

Các nội dung khác tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không trái với các nội dung trên được giữ nguyên.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]