Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban và địa phương (DDCI) năm 2019
  
Cập nhật:15/01/2020 3:37:17 CH

NHÓM SỞ, BAN, NGÀNH

Vị thứ xếp hạng

Sở, ban, ngành

Điểm

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư

70,23

2

Sở Khoa học và Công nghệ

69,10

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

67,81

4

Sở Tài nguyên và Môi trường

67,39

5

Sở Tài chính

65,85

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

66,30

7

Sở Công thương

65,12

8

Sở Y tế

64,79

9

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

64,75

10

BQL khu kinh tế công nghiệp

64,45

11

Sở Giao thông Vận Tải

63,87

12

Sở Nội vụ

63,80

13

Sở Thông tin và Truyền thông

63,23

14

Sở Du lịch

63,00

15

Sở Xây dựng

62,85

16

BQL khu vực phát triển đô thị

61,97

17

Sở Tư pháp

61,70

18

Sở Văn hóa và Thể thao

61,51


NHÓM UBND CẤP HUYỆN

Vị thứ xếp hạng

UBND cấp huyện

Điểm

1

UBND huyện Phong Điền

67,51

2

UBND huyện Phú Lộc

66,77

3

UBND huyện Quảng Điền

66,26

4

UBND thị xã Hương Trà

65,31

5

UBND thành phố Huế

64,64

6

UBND huyện Phú Vang

63,84

7

UBND huyện Nam Đông

63,55

8

UBND huyện A Lưới

62,28

8

UBND thị xã Hương Thủy

62,28


NHÓM CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

Vị thứ xếp hạng

Cơ quan

Điểm

1

Cục Hải quan

67,38

2

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

65,30

3

Bảo hiểm Xã hội

64,60

4

Kho bạc Nhà nước

64,09

5

Cục thuế

62,58

6

Cục Quản lý thị trường

62,30


NHÓM ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ HẠ TẦNG

Vị thứ xếp hạng

Đơn vị

Điểm

1

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

64,17
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]