Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương hàng năm 2020
  
Cập nhật:20/01/2021 5:05:08 CH

    NHÓM SỞ, BAN, NGÀNH:

 

Vị thứ xếp hạng

Sở, ban, ngành

Điểm

1

Sở Thông tin và Truyền thông

65,33

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

64,26

3

Sở Y tế

62,20

4

Sở xây dựng

62,12

5

Cục Hải quan

61,22

6

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

60,60

7

Sở LĐ-TB&XH

60,42

8

Sở Giao thông vận tải

60,36

9

Sở Du lịch

60,24

10

Sở Công thương

59,82

11

Sở Khoa học và Công nghệ

59,81

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

58,82

13

Bảo hiểm xã hội tỉnh

58,64

14

Sở Văn hóa và Thể thao

58,09

15

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

58,07

16

Sở ngoại vụ

57,72

17

Cục thuế

57,42

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

57,31

19

Kho bạc nhà nước tỉnh

57,11

20

Cục quản lý thị trường tỉnh

57,02

21

Sở Tư pháp

55,76

22

Sở NN&PTNT

54,84

23

Sở Tài chính

54,43

24

BQL Khu kinh tế công nghiệp

54,02   NHÓM UBND CẤP HUYỆN

 

Vị thứ xếp hạng

UBND cấp huyện

Điểm

1

UBND thị xã Hương Trà

63,10

2

UBND huyện Phú Vang

62,88

3

UBND thị xã Hương Thủy

61,20

4

UBND thành phố Huế

58,44

5

UBND huyện Quảng Điền

56,21

6

UBND huyện A Lưới

55,11

7

UBND huyện Phú Lộc

54,85

8

UBND huyện Phong Điền

54,44

9

UBND huyện Nam Đông

54,27

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]