Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) các sở, ban, ngành và địa phương hàng năm 2021
  
Cập nhật:18/01/2022 5:03:41 CH

BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (DDCI) CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÀNG NĂM 2021

Nhóm sở, ban ngành

Vị thứ xếp hạng

Sở, ban, ngành

Điểm

1

Sở Khoa học và Công nghệ

66,26

2

Kho bạc nhà nước tỉnh

66,15

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

65,56

3

Cục quản lý thị trường tỉnh

65,56

5

Sở Văn hóa và Thể thao

64,98

6

Sở Thông tin và Truyền thông

64,88

7

Sở Tài nguyên và Môi trường

64,17

8

Cục Hải quan

63,84

9

Sở Ngoại vụ

63,47

10

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

63,43

11

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

63,11

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

62,90

13

Sở Tư pháp

62,77

14

Cục Thuế

62,38

15

Sở Y tế

62,23

16

Sở LĐ-TB&XH

61,89

17

Sở Giao thông Vận tải

61,05

18

Bảo hiểm xã hội

61,05

19

Sở Du Lịch

60,30

20

BQL Khu kinh tế công nghiệp

58,50

21

Sở Công thương

58,48

22

Sở Xây dựng

58,02

23

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

56,48Nhóm UBND cấp huyện

Vị thứ xếp hạng

UBND cấp huyện

Điểm

1

UBND huyện Phú Lộc

64,22

2

UBND huyện Phong Điền

64,11

3

UBND thị xã Hương Thủy

63,65

4

UBND huyện Nam Đông

62,70

5

UBND huyện Quảng Điền

62,46

6

UBND huyện A Lưới

62,25

7

UBND thành phố Huế

61,58

8

UBND huyện huyện Phú Vang

60,55

9

UBND thị xã Hương Trà

60,08

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]