Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2023

  

 (Theo Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 29/03/2023 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 3 và QUÝ I NĂM 2023

I. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 3, lượng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 216,3 nghìn lượt khách, tăng 88,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 89,9 nghìn lượt, gấp 54 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 486,4 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Trong quý I năm 2023, lượng khách đến Huế ước đạt 633,3 nghìn lượt, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 255,9 nghìn lượt, gấp 55 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.414,9 tỷ đồng, gấp 2,9 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 3 ước đạt khoảng 4.369,6 tỷ đồng, tăng 18,3%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.262,1 tỷ đồng, chiếm 75%, tăng 13,5%. Trong Quý I/2023, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.322,2 tỷ đồng, tăng 20,5% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.996,3 tỷ đồng, tăng 13,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân Quý I tăng 2,79%.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 3 năm 2023 ước đạt 103,23 triệu USD tăng 9,25%. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu Quý I/2023 ước đạt 240,4 triệu USD, giảm 18,74%. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 43,84 triệu USD, giảm 52,1%; hàng may mặc ước đạt 147,0 triệu USD, tăng 36,0%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,96 triệu USD, giảm 83,6%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 3 đạt 47,9 triệu USD, giảm 33,1%. Lũy kế, KNNK trong Quý I ước đạt 123,6 triệu USD giảm 38,5%. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: nguyên phụ liệu dệt may ước 67,1 triệu USD, giảm 54,1%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 12,0 triệu USD tăng gấp 2 lần; thủy sản ước đạt 1,47 triệu USD, tăng gấp 5 lần; nhóm hàng hóa khác hơn 41 triệu USD, tăng gấp 2,1 lần.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 3/2023, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 62.700 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD ước đạt 74.100 tỷ đồng, giảm 0,3%. Nợ xấu nội bảng ở mức 519,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,69%.

Hoạt động vận tải: Dự ước tháng 3 vận chuyển hành khách ước đạt 2.475,5 nghìn hành khách, tăng 1,6% so với tháng trước và gấp 2 lần so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.586 nghìn tấn, tăng 2% so với tháng trước và tăng 5,7%. Dự ước doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 364,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 19,7%. Trong Quý I năm 2023, vận tải hành khách ước đạt 7.428,8 nghìn lượt khách, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 4.756,6 nghìn tấn, tăng 4,1%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.083,7 tỷ đồng, tăng 18,6%. Hoạt động vận chuyển container tại Cảng Chân Mây bước đầu đạt kết quả với 09 lượt tàu cập cảng vận chuyển 911 hàng container nội địa và quốc tế (219 container hàng nhập cảng, 692 container hàng xuất cảng)

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2023 ước tăng 1,04% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 12,67%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước giảm 0,66%; Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 15%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,64%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng gồm: bia 69,7 triệu lít, tăng 28,26%; men frit 61 nghìn tấn, tăng 2,35%; Tôm đông lạnh 752,8 tấn, tăng 21,93%; điện sản xuất 454,7 triệu KWh, tăng 19,8%; quần áo lót 93,5 triệu sản phẩm bằng cùng kỳ.

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: sợi các loại 23,5 nghìn tấn, giảm 4,36%; Dăm gỗ 127,7 nghìn tấn, giảm 13,8%; Xi măng 302,7 nghìn tấn, giảm 29%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 đã gieo cấy 28.076 ha, giảm 0,22% so với vụ Đông Xuân 2022. Từ ngày 14-16/02 (24-26 AL) do ảnh hưởng không khí lạnh đã gây mưa lớn trên diện rộng, đợt mưa đã làm ngập úng 7.598,5 ha lúa; trong đó, diện tích ngập hoàn toàn là 4.568 ha tập trung chủ yếu các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, thành phố Huế. Tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm khác cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, trong đó: Ngô 1.034ha/1.074ha, Lạc 2.121ha/2.357ha, Sắn 3.264ha/3.611ha, Rau các loại 1.814ha/2.027ha, Ném 150ha/150ha, Hoa các loại 57 ha, Sen 184ha/601ha.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính Quý I/2023: Đàn lợn 148.447 con, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022, đàn trâu 14.867 con, giảm 0,9%, đàn bò 28.568 con, giảm 0,5%, đàn gia cầm 4.536 nghìn con, tăng 1,7%.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản khai thác tháng 3/2023 ước đạt 3.892 tấn, tăng 107 tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ. Lũy kế sản lượng khai thác quý I/2023 ước đạt 7.812 tấn, tăng 163 tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ. Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch tháng 3/2023 ước đạt 544 tấn, tăng 21 tấn, tăng 4% so cùng kỳ. Lũy kế sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2023 ước đạt 1.645 tấn, tăng 74 tấn, tăng 4,7% so cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 3/2023 ước đạt 68.490 m3 gỗ, tăng 490 m3, tương ứng tăng 0,7% so với cùng kỳ, trong đó toàn bộ là khai thác gỗ từ rừng trồng. Lũy kế quý I/2023 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 120.460 m3, tăng 1.110 m3, tương ứng tăng 0,9%.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023 ước đạt 2.501,3 tỷ đồng, chiếm 25,2% dự toán và tăng 9,8% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 2.356,1 tỷ đồng , chiếm 25,2% dự toán và tăng 8,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 144,5 tỷ đồng, chiếm 26% dự toán; thu viện trợ, huy động đóng góp 768 triệu đồng, chiếm 7% dự toán.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 2.594,5 tỷ đồng, chiếm 18% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 597,2 tỷ đồng, chiếm 11% dự toán, chi thường xuyên 1.971,3 tỷ đồng, chiếm 25%.

5. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 tháng ước đạt 4.887 tỷ đồng, bằng 15,8% KH, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 1.109 tỷ đồng, tăng 6,3%; vốn do địa phương quản lý 3.778 tỷ đồng, tăng 9,9%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 1.167 tỷ đồng, tăng 46,3%; vốn tín dụng đạt 1.632 tỷ đồng, tăng 4,9%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 670 tỷ đồng, tăng 0,6%; vốn đầu tư của dân 865 tỷ đồng, tăng 9,6%; vốn viện trợ nước ngoài 163 tỷ đồng, giảm 9,9%; vốn đầu tư nước ngoài 390 tỷ đồng, giảm 20,4%.

* Giải ngân vốn đầu tư công:

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến ngày 24/3/2023 là 601,697 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 10,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 167,6 tỷ đồng, đạt 5,2% KH; vốn NSTW (vốn trong nước) giải ngân 419,3 tỷ đồng, đạt 25,4% KH; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 14,7 tỷ đồng, đạt 2,2% KH; Vốn NSTW của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa có số liệu giải ngân).

Ngoài ra, đã giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác tỉnh đã giao bổ sung trong tháng 01/2023 từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 và năm 2022 theo các Quyết định số 109/QĐ-UBND và số 110/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh: kế hoạch vốn 705,703 tỷ đồng, giải ngân 151,431 tỷ đồng, đạt 21,5% kế hoạch.

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã giao là 6.628,96 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 753,122 tỷ đồng, đạt 11,4% kế hoạch.

* Trong năm 2023, dự kiến có 21 dự án khởi công mới với tổng vốn bố trí dự kiến là 887,7 tỷ đồng. Đến nay, đã có 9 dự án đã được phê duyệt và đủ điều kiện bố trí vốn, trong đó có 04 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà thầu.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Đã tổ chức khởi công các dự án trọng điểm: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội,… Đã tổ chức khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế ngày 11/02/2023. Đôn đốc triển khai thực hiện dự án hạ tầng KCN Gilimex; Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương; Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông, thuộc phường An Đông, thành phố Huế và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ; Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế,...

6. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 27/03/2023, có 196 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.224,6 tỷ đồng, giảm 5,8% về lượng và giảm 19,8% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 129 doanh nghiệp, giảm 104 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 266 doanh nghiệp, giảm 7 doanh nghiệp; giải thể 28 doanh nghiệp, giảm 04 doanh nghiệp.

Đã cấp mới 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 916 tỷ đồng (trong đó 04 dự án FDI với vốn đăng ký 26,5 triệu USD); thu hồi 01 dự án FDI với vốn đăng ký 34,5 triệu USD.

Tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh, đến nay 17 dự án đã đi vào hoạt động, 05 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 01 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã thu hồi 35 dự án/79 dự án rà soát, giám sát; đáng chú ý là trong 35 dự án đã thu hồi đến nay đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư để thực hiện dự án, 04 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện. Trong đó, có một số dự án khu vực đô thị như chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt như Dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 4 đường Hà Nội, TP Huế; Dự án Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp 14 – 20 Lý Thường Kiệt; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế,….

  Ngoài ra, tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết và ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ đến năm 2025; ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển công nghiệp với tổng công ty Becamex IDC và VSIP Group tại tỉnh Bình Dương.

7. Văn hóa - xã hội

- Về Văn hóa – xã hội: Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023. Tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023. Tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2) và triển lãm tranh cổ động “Quê hương - Đất nước - Mùa xuân” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; triển lãm chuyên đề “Việt Nam đất nước và mùa xuân” tại Bảo tàng Lịch sử; trưng bày triển lãm chuyên đề, các bộ sưu tập trong dịp mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão và các ngày lễ, kỷ niệm. Phát động Chương trình chung tay xây dựng môi trường Du lịch Huế "Văn minh - Thân thiện - An toàn - Giàu bản sắc" - Hoạt động vận động hỗ trợ "Điểm vệ sinh miễn phí" cho du khách; Tổ chức Giải Đua ghe truyền thống lần thứ II năm 2023; Khai trương phố đi bộ mới Hai Bà Trưng (phường Vĩnh Ninh) - tuyến phố đi bộ thứ 3 của thành phố Huế nhân dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), 48 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên - Huế (26/3/1975 - 26/3/2023) và hướng đến Festival nghề truyền thống Huế 2023.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến hết ngày 19/3/2023 là 449,1 nghìn lượt, gấp 4 lần so với cùng kỳ; trong đó: Khách quốc tế: 232,7 nghìn lượt, gấp 25,7 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán vé tham quan đến hết ngày 19/3/2023 đạt 71,4 tỷ đồng, gần gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Tổ chức phát động Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXXI năm 2023 vào ngày 26/3/2023. Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, năm 2023; Tổ chức Khai mạc Vòng loại bảng C Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia năm 2023; Triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Giải chạy VnExpress Marathon Impertal Huế 2023,….

Trong quý I năm 2023, các đội tuyển thể thao Thừa Thiên Huế tham gia các giải thể thao quốc gia, khu vực đạt được 104 huy chương, trong đó có 35 HCV, 30 HCB, 39 HCĐ.

- Về khoa học và công nghệ: Đã triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, năm 2023; Đề án Văn hóa công vụ năm 2023; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch Triển khai Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiếp tục triển khai thực Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2022….

- Về giáo dục và đào tạo: Tiếp tục thực hiện công tác học kỳ II năm học 2022-2023 theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học của các phòng chuyên môn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Có 397/569 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 69,7%. Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2022-2023 có 62 giải/80 học sinh dự thi, đạt tỉ lệ 77,5%, tăng 5 giải so với năm học trước và đứng thứ 7 của toàn quốc giải (02 giải Nhất, 17 giải Nhì, 18 giải Ba và 25 giải Khuyến khích); có 03 học sinh đủ điều kiện để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023; 01 học sinh vào chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Đang tiến hành các bước lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo đúng quy trình quy định tại Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chương trình giáo dục 2018. Đặc biệt, ngày 25/3/2023 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về dự Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V tại Thừa Thiên Huế.

- Về y tế: Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 2023. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội năm 2023; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh, đặc biệt là COVID-19, Sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Rà soát nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho 6 tháng cuối năm 2023 cho các đối tượng chưa tiêm chủng đầy đủ.

- Về Lao động, việc làm, an sinh xã hội: Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 3.705 người lao động, đạt 21.79% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 544 người, đạt 27.2 % so với kế hoạch năm. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 2.296 người (đạt 14.34 % so với chỉ tiêu kế hoạch năm), trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Số học sinh đã tốt nghiệp 1.968 người[1] .

Ban hành Quyết định thực hiện chế độ điều dưỡng, chăm sóc phục hồi sức khỏe đối với người có công, thân nhân người có công của các huyện, thị xã, thành phố Huế năm 2023 với tổng số 6.546 suất. Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc 168 đoàn khách quốc tế/1276 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại (tăng 149 đoàn/1191 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái); Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động…với các địa phương nước ngoài; Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2023 đảm bảo đúng yêu cầu và kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện, lễ hội lớn năm 2023. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường.

An toàn giao thông: Tháng 03/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 12 vụ so với với cùng kỳ; làm chết 04 người, giảm 09 người; bị thương 03 người, giảm 06 người. Từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 40 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 20 vụ so với với cùng kỳ.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QUÝ II/2023

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25/3/2023. Trọng tâm:

(1) Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

(2) Tập trung rà soát các chỉ tiêu, các dự án tạo năng lực mới, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh có khả năng đóng góp tăng trưởng kinh tế năm 2023; điều tra khảo sát thu nhập dân cư năm 2022 của tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có suy rộng đến các đô thị trực thuộc tỉnh dự kiến thành lập các quận, thị xã (thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, huyện Phong Điền) để phục vụ xây dựng các Đề án Phân loại đô thị Phong Điền (loại IV); Đề án Phân loại đô thị Thừa Thiên Huế (loại I) và thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí theo các quy định tại Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết  27/2022/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường Vụ Quốc Hội.

(3) Tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, Trung ương và các cơ quan, đơn vị, địa phương về Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030 tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 để làm cơ sở hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

(4) Khẩn trương hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 và Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; các quy hoạch phân khu xây dựng; Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

(5) Tiếp tục rà soát, hỗ trợ thủ tục các dự án đầu tư theo 04 Tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư được thành lập của UBND tỉnh; hỗ trợ, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa triển khai được, chưa trình phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dự án được do chưa có quy hoạch phân khu xây dựng như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, Khu du lịch Cồn Sơn, Khu du lịch TDH Hải Dương, Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, Khu du lịch sinh thái cao cấp Huế Spirit Santuary,....

(6) Triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

2. Về phát triển kinh tế

2.1 Lĩnh vực công nghiệp:

- Theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất may mặc khó khăn liên quan đến nguồn đơn hàng xuất khẩu bị sụt giảm, thiếu hụt lực lượng lao động,…Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây.

- Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp: Nhà máy Kanglongda Huế, Nhà máy Chế biến dòng, Nhà máy gia công Thạch anh Chân Mây, Phenika, Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao, Nhà máy sản xuất hàng may sẵn và trang phục lót cao cấp (giai đoạn 2), Nhà máy 2-CTCP Sợi Phú Bài 2, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,....Hỗ trợ công ty Scavi Huế xây dựng lại nhà máy 02, hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2023; có phương án nâng công suất các nhà máy đang hoạt động để đảm bảo nguồn cung thị trường trong và ngoài nước.

Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án vào các khu, cụm công nghiệp; trong đó, ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư hình thành và phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của Tỉnh .

2.2 Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; triển khai hiệu quả Đề án Festival 4 mùa, tổ chức thành công các hoạt động Lễ hội trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế năm 2023 và diễn đàn du lịch Huế 2023. Khai thác hiệu quả Phố đi bộ Hai Bà Trưng.

- Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ như: Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, dự án Laguna Lăng Cô giai đoạn 2; Dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều; Khách sạn Hue Square, Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Dự án khu du lịch Suối Voi, Tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước,…

- Đẩy mạnh xúc tiến các nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu về du lịch để phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp; ưu tiên phục hồi và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực du lịch chất lượng cao; tập trung chuyển đổi số ngành du lịch.

- Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

2.3 Lĩnh vực nông nghiệp

Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng; không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng và các tụ điểm mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã trái phép. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn, phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

3. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi và khả năng triển khai thực hiện dự án. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách theo Thông báo kết luận số 55/TB-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Dự án Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua Sông Hương, Đường vành đai 3; Đường kết nối từ Thuỷ Vân đi Phú Đa; Cầu qua Phá Tam Giang kết nối Phú Đa đi Vinh Xuân; Đường kết nối liên huyện Quảng Điền - thị xã Hương Trà với thành phố Huế; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc, dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2); các dự án chỉnh trang đô thị,...

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng để phục vụ tái định cư các dự án trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu nhà ở An Đông sang đường 100m khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương); Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 3,4; Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Mỹ An, xã Phú Dương, thành phố Huế,…

4. Về giải ngân vốn đầu tư công:

Tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; trong đó, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ chi tiết số vốn kế hoạch 2023 còn lại theo quy định; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022 từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; hỗ trợ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch.

Tiếp tục đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng.

5. Về quản lý tài chính ngân sách

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất,...

- Triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế.

- Xây dựng phương án đấu giá, giá đất để thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất: Khu B Lê Lợi tại 106-114 đường Lê Lợi,…; đề xuất điều chỉnh phương án sắp xếp đối với cơ sở nhà đất tại khu đất số 47 đường Hai Bà Trưng và 16 đường Hà Nội, thành phố Huế,…để có cơ sở thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư.

- Nghiên cứu, xử lý tài sản trên đất đối với các dự án đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất; hết thời hạn cho thuê đất, đã thu hồi đất để tiến hành tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư như: Bến xe vận chuyển khách du lịch chất lượng cao - Công ty TNHH MTV Thương mại, vận chuyển và dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế; Xây dựng Trung tâm thương mại An Hòa - Công ty TNHH Hoàng Phú. 

6. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp

Tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,…để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép đầu tư. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư.

- Nghiên cứu, đề xuất tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh hạ tầng và phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh, tạo giá trị gia tăng: Công nghiệp hỗ trợ dệt may; công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô; công nghiệp chế biến sâu từ nguyên liệu cát,…

- Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày”. Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát huy hiệu quả Quỹ khởi nghiệp sáng tạo; tiếp tục kêu gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo; duy trì và phát huy hiệu quả “Chương trình Cafe cùng doanh nhân”.

7. Tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tập trung triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trọng tâm là:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng phê duyệt.

- Tập trung xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước. Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” thuộc Chương trình Festival Huế 2023. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, chất lượng, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các lớp đầu cấp…Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; xây dựng Đại học Huế theo lộ trình thành Đại học Quốc gia. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh chuẩn bị đội tuyển, dự thi quốc tế.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng...Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 và điều tra lao động việc làm năm 2023. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong Quý II, trọng tâm là đảm bảo an ninh, trật tự Festival Huế 2023, các hoạt động kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Quốc tế Lao động 01/5. Tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 về ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn bảo đảm cảnh quan môi trường hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước.[1] cao đẳng, trung cấp 18 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 1.950 người.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]