Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022

  

 (Theo Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 22/10/22 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2022

I. Tình hình và kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Tập trung phối hợp với các Bộ, Ban, ngành Trung ương trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Nghị định để triển khai thực hiện. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết 38/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế. Đặc biệt, ngày 21/9/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 02 Nghị quyết: Số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế).

- Tỉnh đã ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính hoàn thành dự thảo Nghị định về việc thành lập và quy chế hoạt động Quỹ Bảo tồn di sản Huế và đã được Chính phủ ban hành Nghị định 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và quy chế hoạt động Quỹ Bảo tồn di sản Huế.

- Tập trung triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ, thống nhất về khung định hướng ưu tiên phát triển và đang hoàn thiện báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh để chuẩn bị Hội thảo giữa kỳ; cơ bản hoàn thành Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa Thiên Huế”; Đề án xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

- Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1261/QĐ-TTg ngày 19/10/2022; tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ:

- Hoạt động du lịch: Tháng 10/2022, lượng khách du lịch ước đạt 170 nghìn lượt, gấp 9,2 lần so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch ước đạt 443,3 tỷ đồng, gấp 17 lần. Lũy kế 10 tháng, khách du lịch ước đạt 1.682,7 nghìn lượt, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, tổng thu từ du lịch ước đạt 3.709,6 tỷ đồng, gấp 3,3 lần. Hệ thống xe buýt tham quan hai tầng thoáng nóc “City Sightseeing Hue” chính thức đi vào hoạt động phục vụ du khách.

- Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10/2022 ước đạt 4.497,5 tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và tăng 30,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 43.033,5 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.297,9 tỷ đồng, chiếm 77,4%, tăng 11,4%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng ước tăng 3,63% so với cùng kỳ (CPI tháng 10 ước tăng 0,12% so với tháng trước).

- Hoạt động xuất nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 96,9 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ; lũy kế KNXK 10 tháng ước đạt 988,5 triệu USD, tăng 5,2% và đạt 87,5% kế hoạch[1], thị trường xuất khẩu đến 39 quốc gia, trong đó chủ yếu từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN, các nước Châu Âu,…. Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 10 ước đạt 55,4 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ; lũy kế KNNK 10 tháng đạt 691,2 triệu USD, tăng 13,9% và đạt 92,2% kế hoạch[2].

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 10/2022, tổng nguồn vốn huy động của các Tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 7,87% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 72.600 tỷ đồng, tăng 14,71%. Tính đến 30/9/2022, nợ xấu nội bảng tại các TCTD trên địa bàn ở mức 566,8 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,79%.

- Hoạt động vận tải: Tháng 10/2022, vận tải hành khách ước đạt 2.251,7 nghìn hành khách, giảm 4,3% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.505,7 nghìn tấn, giảm 3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 337,5 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước và tăng 18,5% so với cùng kỳ[3].

Lũy kế 10 tháng, vận tải hành khách ước đạt 17.783,9 nghìn hành khách, tăng 36% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 15.290,4 nghìn tấn, tăng 19,4%. Doanh thu vận tải, bốc xếp và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.261,6 tỷ đồng, tăng 25,4%[4] .

b) Lĩnh vực công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ số IIP tăng 7,7% so với cùng kỳ, trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước giảm 11,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5%; sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 38,6%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải ước tăng 2,3%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng: Bia 234 triệu lít, tăng 8,3% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 154,4 triệu lít, tăng 15,5%; bia chai 79,6 triệu lít, giảm 3,5%); sợi các loại 87,3 nghìn tấn, tăng 12,9%; quần áo lót 353,4 triệu cái, tăng 3,5%; điện sản xuất 1.462,7 triệu KWh, tăng 53,4%; dăm gỗ 672,9 nghìn tấn, tăng 22,7%; men frit 247,4 nghìn tấn, tăng 13,8%; vỏ lon nhôm 12,4 nghìn tấn, tăng 6,1%;....

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm: clanhke 1.686,2 nghìn tấn, giảm 13,6%; tôm đông lạnh 5,2 nghìn tấn, giảm 4%; xi măng 1.632,3 nghìn tấn, giảm 6%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp:

- Trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa cả năm khoảng 52.802 ha[5], năng suất ước đạt 50,5 tạ/ha, giảm 20,4% so với năm 2021 (tương đương giảm 13 tạ/ha); sản lượng ước đạt 266,8 nghìn tấn, giảm 22%[6]. Đã thực hiện chuyển đổi 345,6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác[7] (trong đó, vụ Đông Xuân 86,1 ha, vụ Hè Thu 259,5 ha).

Các địa phương đang tập trung thu hoạch diện tích sắn, trong đó ưu tiên thu hoạch các vùng trũng thấp dễ ngập lụt. Sản lượng sắn thu hoạch trong tháng 10 đạt 9.100 tấn, tăng 2.100 tấn, tương ứng tăng 30% so với cùng kỳ; sản lượng thu hoạch rau các loại ước đạt 736 tấn, giảm 5 tấn.

- Chăn nuôi: Đàn trâu 15.240 con, giảm 2,4% so với cùng kỳ; đàn bò 28.640 con giảm 1,1%; đàn lợn 155.060 con, tăng 4,7%; đàn gia cầm 4.923 nghìn con tăng 1,6%, trong đó: đàn gà có 3.536 nghìn con, tăng 1,7%. Triển khai công tác phòng, chống nắng nóng đối với đàn vật nuôi và triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Thu 2022[8]; triển khai công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường, tăng cường thực hiện tại các ổ dịch, hố chôn gia súc, các nơi có nguy cơ cao xảy ra các loại dịch bệnh.

- Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản đến tháng 10/2022 ước đạt 7.175 ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ[9]. Sản xuất giống ước đạt 183,2 triệu con, tăng 2,5% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 56.169 tấn tăng 2,5%; trong đó, sản lượng khai thác đạt 39.253 tấn, tăng 1,6%, nuôi trồng đạt 16.916 tấn, tăng 4,5%.

- Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đến tháng 10/2022 đạt 5.190 ha[10], tăng 4,7% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 541.690 m3, tăng 3,2% so cùng kỳ[11].

3. Thu chi ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 10.100 tỷ đồng, vượt 47% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 9.571 tỷ đồng, vượt 49,8% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 496 tỷ đồng, vượt 7,8% dự toán và tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu viện trợ, huy động đóng góp 34 tỷ đồng, gấp 3,1 lần dự toán, giảm 71% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 8.621 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.820 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán, chi thường xuyên 5.736 tỷ đồng, bằng 77.8% dự toán.

4. Tình hình đầu tư phát triển và xây dựng

* Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10 tháng ước đạt 22.850 tỷ đồng, bằng 81,6% KH, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: Vốn do Trung ương quản lý 5.841 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ; vốn do địa phương quản lý 17.008 tỷ đồng, tăng 11,7%.

- Phân theo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước đạt 5.227 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; vốn tín dụng đạt 8.763 tỷ đồng, giảm 0,7%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.871 tỷ đồng, tăng 3,1%; vốn đầu tư của dân 3.560 tỷ đồng, tăng 29,2%; vốn viện trợ nước ngoài 628 tỷ đồng, tăng 33,1%; vốn đầu tư nước ngoài 1.800 tỷ đồng, tăng 16,1%.

* Giải ngân vốn đầu tư công: Ước đến hết tháng 10 năm 2022 giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (không gồm vốn CTMTQG) là 2.807,440 tỷ đồng/4.266,055 tỷ đồng, đạt 65,8% kế hoạch (trong đó: vốn NSTW đạt 78,7%, vốn ODA đạt 26,22%, vốn NSĐP đạt 68,21%).

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Tập trung phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia như: Đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài,...; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thi công các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương[12]. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị đầu tư và các điều kiện để sẵn sàng triển khai dự án ngay khi có vốn bố trí từ Trung ương. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,...

Hiện nay, một số dự án sản xuất kinh doanh tạo năng lực mới đã đi vào hoạt động góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế[13]. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ như: Tòa nhà của VNPT, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bến thuyền du lịch trên sông Hương, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải mở rộng, Khu nghỉ dưỡng Mộc Lan - Lăng Cô,....

Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sớm đi vào hoạt động: Nhà máy sản xuất găng tay y tế - Kanglongda; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy; Khách sạn Huế Square,...; Tập trung hỗ trợ một số dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng để triển khai: Dự án Nhà máy may mặc tại KCN Quảng Vinh, sản xuất máy biến dòng, nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, nhà máy chế biến nông sản. Đã tổ chức lễ khởi động dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hoá và du lịch thông minh” do cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

* Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi hoạt động của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Đến nay, UBND tỉnh đã có 09 thông báo kết luận nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho một số dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách và dự án trong ngân sách.

5. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 19/10/2022, có 694 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 5.726,8 tỷ đồng; tăng 42% về lượng và tăng 50% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động 471 doanh nghiệp, tăng 04 doanh nghiệp; giải thể 94 doanh nghiệp, giảm 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 431 doanh nghiệp, tăng 107 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 29 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư cấp mới đạt 14.154 tỷ đồng[14] (gồm 05[15] dự án FDI vốn đăng ký 231,7 triệu USD, tương đương 5.321,5 tỷ đồng), trong đó, địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp cấp 13 dự án với tổng vốn đầu tư 4.934,4 tỷ đồng. Ngoài ra, có 7 dự án được cấp quyết định chủ trương và đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn kêu gọi đầu tư trên 3.523 tỷ đồng[16].

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh; từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn: Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR (Thái Lan – về xuất khẩu gạo), SermSang (Thái Lan – về năng lượng), Tập đoàn Itochu, Tập đoàn Yoshida Kaiun (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Western Pacific; ký kết Biên bản thảo luận với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham). Tham gia xúc tiến đầu tư, thương mại trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Séc - Châu Âu tại Cộng hòa Séc và Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - vùng Kyushu Nhật Bản. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư các hãng tàu container Cảng Chân Mây.

6. Văn hóa - xã hội

- Về khoa học và công nghệ: Ban hành và triển khai nhiều Kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của ngành[17]; hoàn thiện đề án tổng thể “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2021-2025”; Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế; Chương trình Ứng dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức ngày hội Cố đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn Khởi nghiệp mùa xuân năm 2022 kết hợp triển lãm sản phẩm khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Tạo lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong phát triển du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế” và tổ chức “Triển lãm sản phẩm du lịch” quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ trong du lịch. Tiếp tục thực hiện Đề án Cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030”. Tổ chức thành công Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2022 (diễn ra từ 17-19/8/2022).

- Về văn hóa - thể thao: Tiếp tục xây dựng các đề án lớn thuộc lĩnh vực; triển khai thực hiện các Đề án, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế 2022. Ngày hội Áo dài Huế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn năm Quốc hiệu Việt Nam”; Hội diễn Nghệ thuật quần chúng “Câu hò nối những dòng sông” khu vực miền Trung - năm 2022. Tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm: Trang phục truyền thống các nước ASEAN, “Tên Người - Hồ Chí Minh”; “Y quan triều Nguyễn”; trưng bày cổ vật trong dịp Festival Huế 2022, trưng bày hiện vật văn hoá Champa; Ngày hội Lân Huế;... Công bố quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm lưu trữ và nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tại Huế. Đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia “Địa điểm chiến thắng Đồi A Bia” xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cách mạng địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 18/10/2022 là 1.100,882 nghìn lượt, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 85,131 nghìn lượt, gấp 18 lần; khách trong nước 1.015,751 nghìn lượt, gấp 4,1 lần. Doanh thu đạt 156,2 tỷ đồng, gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 – 2027; Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2022. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và cấp quốc gia. Triển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước. Tăng cường kiểm tra công tác cứu hộ cứu đuối (các bể bơi, suối,...) và các dịch vụ TDTT.

- Về giáo dục và đào tạo: Triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy về việc xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức khai giảng năm học mới năm học 2022 – 2023[18]; Công bố quyết định thành lập trường THPT chuyên Khoa học Huế. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 96,76% (năm 2021 đạt 97,01%). Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng Vallet cho 230 học sinh, sinh viên xuất sắc trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022. Tổ chức lễ tuyên dương "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2021 - 2022 ở các cấp học trên địa bàn tỉnh. Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào Đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu. Điểm chuẩn các ngành của Đại học Huế từ 15-26,4 điểm.

- Về y tế: Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được thực hiện tốt. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực y tế, rà soát lại danh mục và đăng ký bổ sung các dự án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư dự kiến 622 tỷ đồng[19]; tập trung công tác truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bằng nhiều hình thức. Đến ngày 21/10/2022, Bộ Y tế đã phân bổ 3.004.250 liều vắc xin, tỉnh đã triển khai 41 đợt tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đã thực hiện tiêm 2.882.436 liều vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên[20].

Các bệnh dịch lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng có xu hướng tăng do đang bắt đầu vào cao điểm mùa dịch; các dịch bệnh khác như sởi, sốt rét... ổn định, không ghi nhận ổ dịch tập trung, cụ thể: Tính đến hết ngày 21/10/2022, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.048 ca sốt xuất huyết (trong đó có 112 ca ngoại lai) và 01 ca tử vong. Số ca mắc tăng 8,4 lần (tương đương tăng 923 ca) so với cùng kỳ[21]. Tay chân miệng: đến nay, 105 ca mắc Tay chân miệng. 07 trường hợp ca xác định nhiễm liên cầu lợn. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như sốt rét, sởi và các bệnh nhiễm trùng khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng: chưa ghi nhận trường hợp nào.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước Tết và hoạt động kinh doanh tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở thẩm mỹ. Triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh BHYT với mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đồng bộ phục vụ hoạt động khám chữa bệnh và thanh toán BHYT dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến.

- Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Đến 20/10/2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 14.713 người (đạt 91,9 % kế hoạch), trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động 955 người, tập trung tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (đạt 47% kế hoạch).

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 11.301 người (đạt 75% KH), trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác: 8.280 người; trình độ cao đẳng, trung cấp 3.021 người.

Tập trung thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)[22]; tổ chức Lễ trao bằng Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt nam anh đối với 06 trường hợp và 02 Huân chương độc lập và các hình thức khen thưởng Nhà nước. Tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ đi nhận bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Nghệ An; đưa Đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh tham dự Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ và Gặp mặt người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2022 tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 22-24/7/2022; đưa Đoàn người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu của tỉnh thăm thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam….

Tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và triển khai kế hoạch công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương.

Triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về Giảm nghèo bền vững, xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025, kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Ước đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo còn 13.691 hộ, chiếm tỷ lệ 4,13% đạt kế hoạch đề ra.

Công tác hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19: Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg: Tính đến ngày 20/10/2022, toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ: 182.180 lượt đối tượng, với tổng kinh phí: 136,445 tỷ đồng. Hỗ trợ người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), (F1): Tính đến ngày 15/10/2022, đã hỗ trợ tiền ăn đối với F0, F1 cách ly y tế tại nhà: 49.567 người; số tiền: 40,432 tỷ đồng; hỗ trợ thêm đối với trẻ em (dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em), người cao tuổi, người khuyết tật: 20.270 người; số tiền hỗ trợ: 20,270 tỷ đồng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg (đến ngày 31/8/2022 đã hoàn thành): Đã hỗ trợ cho 261 đơn vị, với 1.694 lao động, tương ứng 2,308 tỷ đồng.

7. Cải cách hành chính

Đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền; quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tiến hành công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực theo thẩm quyền của đơn vị. Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; đảm bảo chỉ số xếp hạng Chính quyền điện tử luôn nằm ở nhóm đầu toàn quốc. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh với sản phẩm “Nền tảng số hoá dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế” tiếp tục được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam, được công nhận Giải thưởng Sao Khuê năm 2022 và giành giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022 ở hạng mục Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2021 đạt các kết quả vượt bậc: chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đứng đầu cả nước; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 08 toàn quốc, tăng 9 bậc; ứng dụng CNTT (ICT-index) giữ ngôi vị thứ 2; Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) xếp thứ 4.

8. Công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh

- Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 364 đoàn khách quốc tế/1683 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (tăng 290 đoàn/1438 lượt người so với cùng kỳ). Tổ chức Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh đi thăm và làm việc tại các tỉnh Trung, Nam Lào (22/8/2022-26/8/2022). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường triển khai trao đổi hợp tác quốc tế theo chủ trương “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến; tiếp tục theo dõi việc xúc tiến, triển khai quan hệ hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, Nga, Thái Lan, Lào, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Ý...; tham gia các hội nghị về kinh tế đối ngoại[23]; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động với các đối tác nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh thông qua hình thức “đối ngoại trực tuyến”. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập Tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường Miền Trung; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2022; diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.

An toàn giao thông: Từ đầu năm đến ngày 14/10/2022, đã xảy ra 222 vụ tai nạn giao thông, tăng 39 vụ so với cùng kỳ; làm chết 159 người, tăng 45 người; bị thương 122 người, giảm 02 người.

II. Tình hình thiệt hại và công tác triển khai ứng phó khắc phục bước đầu do bão số 4, mưa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Trong 9 tháng năm 2022, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã chịu ảnh hưởng của 14 đợt không khí lạnh đã gây ra các đợt rét. Trong đó đáng chú ý là đợt mưa bất thường từ ngày 31/3 đến ngày 03/4, đợt mưa từ 30/4-02/5 là các đợt mưa có lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, mưa to ở vùng núi kết hợp với vùng đồng bằng đã gây ra đợt lũ trên diện rộng trên sông các sông và bão số 4. Cụ thể: đã có 04 người chết, 13 người bị thương[24], 452 nhà bị tốc mái[25]; hư hỏng một số trạm y tế, cơ sở trường học; giảm năng suất lúa vụ Đông Xuân 30%, mất 61.800 tấn thóc; sạt lở hơn 21,7km bờ sông, bờ biển, 38km đê bao nội đồng, 20km kênh mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp cùng các công trình phụ trợ khác, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tính mạng, sản xuất nông nghiệp và giao thông đi lại của người dân;.... Tổng giá trị thiệt hại lên đến 1.102,3 tỷ đồng; trong đó thiệt hại do các đợt mưa lũ 873,9 tỷ đồng và Bão số 4 là 228,4 tỷ đồng.

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp sáng ngày 28/9/2022, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện thị xã và thành phố Huế đã đi hiện trường kiểm tra thực tế chỉ đạo khôi phục nhà cửa, các công trình dân sinh thiết yếu giao thông, thủy lợi, các công trình trọng điểm dọc bờ biển của tỉnh. Tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 04/4/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 298/CĐ-TTg ngày 02/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ bất thường tại khu vực miền Trung.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 02 THÁNG CUỐI NĂM

1. Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh và các địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ[26]; chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ dưới 5 tuổi theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ; trong đó, cần tập trung:

- Cho ý kiến Báo cáo lần 1 về Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Căn cứ nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến nay 2065.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Qũy Bảo tồn Di sản Huế; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030”.

- Đôn đốc, triển khai lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án thành lập thị xã Phong Điền và Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh ủy (khóa XVI) thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2025”. Tập trung khắc phục, nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông, tuyến đê điều, hệ thống thủy lợi, sạt lở bờ sông, bờ biển,…do mưa bão gây ra; tăng cường kiểm tra các công trình, hồ đập, bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023.

Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai và đưa vào hoạt động các dự án sản xuất công nghiệp[27]; tiếp tục xúc tiến, kêu gọi các Tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước; tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa Đông trong khuôn khổ Festival Huế 2022; tập trung hỗ trợ tạo điều kiện sớm đưa vào hoạt động TTTM - dịch vụ - giải trí Nguyễn Kim; hỗ trợ triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall,…

5. Tập trung hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm: Phát huy hiệu quả của 04 Tổ công tác giám sát, quản lý các dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ngoài ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn. Trong đó:

+ Đối với các dự án ngoài ngân sách: Tập trung hỗ trợ, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gilimex; Sân golf Thiên An, BRG; Khu du lịch nghỉ dưỡng Lộc Bình; Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...Đặc biệt, hỗ trợ các dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm đi vào hoạt động: Dự án sản xuất găng tay Kanglongda - giai đoạn I; Khu nghỉ dưỡng Minh Viễn Lăng Cô; Laguna Lăng Cô; Trung tâm thương mại AEONMALL; các dự án trong khu đô thị An Vân Dương,...

+ Đối với các dự án vốn ngân sách: Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022. Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy nhanh các dự án trọng điểm: Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Phục hồi Điện Kiến Trung - Tử Cấm Thành, Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây,... Triển khai các dự án khởi công mới: Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An, Hạ tầng đô thị Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV.

Hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh: Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài và các dự án: Dự án cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh, Dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải huyện Phú Vang và các dự án y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ[28].

Hỗ trợ triển khai GPMB các dự án hạ tầng phát triển sản xuất: KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải - KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây;…

6. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khẩn trương thực hiện lồng ghép, phân khai các nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng mục tiêu; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

7. Về quản lý tài chính ngân sách:

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo hoàn thành và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022. Xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm 2023 phù hợp với tình hình mới.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; nhất là triển khai hiệu quả Đề án “Chống thất thu trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Ưu tiên nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu,…

8. Chăm lo phát triển lĩnh vực văn hoá - xã hội. Tập trung hoàn hiện đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai hiệu quả Nghị quyết giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án liên quan lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế của Chính phủ. Triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng Thừa Thiên Huế “xanh, sạch, sáng”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo, nhất là trước và sau Tết Nguyên đán.

9. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3 và 4; tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT.

10. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tiếp tục thực hiện dự án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các vũ trường, quán bar, karaoke,…trên địa bàn toàn tỉnh.[1] Trong đó: nhóm hàng nông, thuỷ sản 10 tháng ước đạt 49,8 triệu USD, chiếm 5%, giảm 25,8% so với cùng kỳ; nhóm hàng CNCB ước đạt 813,2 triệu USD, chiếm 82,3%, tăng 9,1%, gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 173,7 triệu USD, giảm 35%; hàng may mặc ước đạt 523 triệu USD, tăng 29,6%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 116,5 triệu USD, tăng 56,5%; Nhóm các hàng hóa khác (hương và bột hương, bia, rượu sa kê, hàng thủ công mỹ nghệ, bao bì xi măng,…) ước đạt 125,4 triệu USD, chiếm 12,7%, giảm 1,5%.

[2] Các mặt hàng cần nhập khẩu 10 tháng ước đạt 525,9 triệu USD, chiếm 76,1%, tăng 16% so với cùng kỳ, cụ thể: thủy sản ước đạt 2,2 triệu USD, tăng 60,5%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 476,7 triệu USD, tăng 11,9%; MMTB, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 47 triệu USD, tăng 80%; nhóm hàng hóa khác (thạch cao, thép, hóa chất, linh kiện điện tử, NVL SX bia,...) ước đạt 163,9 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ.

[3] Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách tháng 10 ước đạt 69,7 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng trước, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 245,8 tỷ đồng, giảm 1,6% so với tháng trước, tăng 6,4% so với cùng kỳ; DV hỗ trợ vận tải 19,8 tỷ đồng, giảm 9% so với tháng trước, giảm 4,6% so với cùng kỳ; bưu chính, chuyển phát 2,1 tỷ đồng, giảm 2,2% so với tháng trước, tăng 33,8% so với cùng kỳ.

[4] Tr.đó: Doanh thu vận tải hành khách 10 tháng ước đạt 539,1 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa 2.462,3 tỷ đồng tăng 21,3%; DV hỗ trợ vận tải 236,3 tỷ đồng, tăng 42%; bưu chính,chuyển phát 23,8 tỷ đồng tăng 62,1%.

[5] Trong đó: Đông Xuân 28.128,5ha, Hè Thu 24.453,5ha, lúa mùa (ALưới) 220 ha.

[6] Nguyên nhân giảm năng suất, sản lượng do Vụ Đông Xuân 2021-2022, diễn biến khí hậu, thời tiết không theo quy luật, nhất là các đợt mưa lớn bất thường, trái quy luật, làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất, nhiều diện tích bị lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, đổ ngã.

[7] Chuyển đổi sang trồng cây hàng năm (ngô, đậu, lạc, sen, hoa...), trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa

[8] Đến nay đã tiêm: 4.150 liều THT trâu bò, 43.133 liều tam liên lợn, 3.810 liều E. coli, 489.500 liều CGC , 370.900 liều dịch tả vịt , 3.680 liều THT gia cầm, 14.550 liều đậu gà, 145.155 liều Newcastle, 39.000 liều Gumboro, 17.774 liều LMLM lợn trang trại, VDNC: 28.358 liều, LMLM: 36.089.

[9] Nuôi nước lợ 5.305ha, tăng 2,3% (nuôi tôm thẻ chân trắng 557 ha, tăng 3,5%), nuôi nước ngọt 1.870ha giảm 0,7%.

[10] tháng 10 đã trồng 480 ha

[11] tháng 10 đã khai thác 43.520 m3

[12] Gồm Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh; Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế (hợp phần tu bổ, tôn tạo và đền bù, GPMB và tái định cư); Phục hồi Điện Kiến Trung-Tử Cấm Thành; Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang; đường Chợ Mai - Tân Mỹ; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ-Phú Đa); Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Đường phía Đông đầm Lập An; Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh;....

[13] XD Nhà máy chế biến cát, bột thạch anh ít sắt chất lượng cao (Hue Premium Silica), Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Nhà máy thủy điện sông Bồ, Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, TT TMDV – giải trí Nguyễn Kim....

[14] Trong đó 1 số DA có qui mô lớn: Tổ hợp TMDV kết hợp nhà ở gồm các khu đất có ký hiệu OTM4, OTM6, LK16, LK17, CC12, CX2 tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu với tổng vốn 4.280 tỷ đồng; Trung tâm TM AEON MALL Huế của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam với tổng vốn 169,67 triệu USD (3.916 tỷ đồng),....

[15] Dự án: NM SX trang phục lót và hàng thể thao của Cty Scavi Huế 25 triệu USD (575 tỷ đồng); NM may JA VN của Cty TNHH JAVN Hong Kong Limited 34,5 triệu USD (773,3 tỷ đồng); XD nhà xưởng để cho thuê của Công ty CP Hello Quốc tế VN 1,5 triệu USD (34,5 tỷ đồng); TT TM AEON MALL Huế 169,67 triệu USD (3.916 tỷ đồng); DA XD trạm bơm và đường ống cấp nước SX NM xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn 999.493 USD (22,7 tỷ đồng).

[16] Tr.đó: DA Khu nghỉ dưỡng sinh thái ven biển tại xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế 2.080 tỷ đồng;...

[17] Như: “Xây dựng TT-Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030”; “KH triển khai CTHĐ thực hiện chủ trương, chính sách tham gia cuộc CM CN 4.0 năm 2022”;  Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các SP dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”; Đề án “Cố đô Khởi nghiệp năm 2022”; QĐ ban hành DM sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025; NQ về ứng dụng KH CN vào SX NN công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế;….

[18] Năm học này, toàn tỉnh có hơn 280.000 học sinh, trong đó có gần 66.000 trẻ mầm non, 106.000 học sinh Tiểu học, 68.000 học sinh THCS, 38.000 học sinh THPT và gần 3.000 học viên Giáo dục Thường xuyên

[19] Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho BVĐK Bình Điền và TTYT huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế

[20] trong đó: Triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, đến nay có 104.604 trẻ tiêm mũi 1 (chiếm 79,7%), mũi 2 cho 67.614 trẻ (chiếm 51,5%). Tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 50.096 trẻ từ 12-17 tuổi (chiếm 48,6%); Người ≥18 tuổi trở lên: tiêm mũi nhắc lại lần 1 cho 490.079 người (chiếm 62,8%), tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho 112.315 người (chiếm 75,9%).

[21] Ca bệnh tập trung chủ yếu tại thành phố Huế (467 ca), Phú Lộc (162 ca), Phong Điền (123 ca).

[22] Kết quả: Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Thứ trưởng Bộ LĐ,TB&XH, đồng chí Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công (với tổng số tiền 65tr đồng), thăm và tặng quà 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 02 anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bộ Ngoại giao đã thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công với số tiền 100tr đồng; Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà Trung tâm với số tiền 34tr đồng. Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà đối với 165 gia đình người có công tiêu biểu, thăm và tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công tỉnh, Đội quy tập mộ 192 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản trang nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, nghĩa trang liệt sĩ Hương Điền. Các huyện, thị xã, thành phố Huế, trong dịp này đã có hơn 43.561 suất quà được trao tặng đến người có công và gia đình người có công với tổng kinh phí hơn 11,785 triệu đồng. Tiếp nhận và tổ chức trao quà của Công ty TNHH thương binh nặng Hòa Bình đối với thương binh nặng 81% trở lên, mỗi suất quà là 02 bộ áo quần cựu chiến binh và số tiền 1tr đồng/người (thời gian từ 19/7 đến 19/8/2022).

[23] Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” khu vực miền Trung - Tây Nguyên; (2) Sự kiện trao chủ trương chấp thuận Công ty TNHH AeonMall Việt Nam thực hiện dự án TT TMDV tại tỉnh trong khuôn khổ chương trình làm việc giữa Thủ tướng VN – Nhật Bản; (3) Hội thảo trực tuyến “Eurocham gặp gỡ các tỉnh khu vực miền Trung”

[24] 05 người bị thương trong đợt dông, lốc tháng 4/2022; 08 người trong đợt bão số 4

[25] 33 nhà tốc mái trong đợt dông, lốc tháng 4/2022; 419 nhà bị tốc mái trong đợt bão số 4

[26] Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022

[27] NHư: Dự án Nhà máy Kanglongda Huế; Nhà máy gia công thạch anh Chân Mây, Dự án sản xuất chế biến nông sản ở KCN Tứ Hạ, Nhà máy sản xuất men frit của Công ty Cổ phần Vicofrit, Nhà máy sản xuất viên nén tại huyện Nam Đông của Công ty TNHH Viên nén Renen; Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên công suất 120.000m3/ngđ

[28] theo Công văn số 450/TTg-KTTH, ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]