Cửa Hữu

  

Là một trong 11 cửa của Kinh thành Huế (nằm về phía Tây) thuộc quyền quản lý của phường Thuận Hoà, thành phố Huế.

Tại đây trong cuộc Tổng tấn công xuân Mậu Thân (1968), là hướng tấn công quan trọng của các lực lượng quân giải phóng cánh Bắc tiến vào chiếm lĩnh thành phố Huế. Cũng tại nơi này đã diễn ra nhiều trận chiến đấu vô cùng ác liệt giữa lực lượng quân giải phóng và Mỹ ngụy, các chiến sỹ đã kiên cường chiến đấu, ngăn chặn thắng lợi nhiều cuộc phản kích của quân thù, giữ vững vị trí, tạo thuận lợi cho các lực lượng tiến vào nội thành Huế. Trong chiến dịch Tổng tiến công mùa xuân 1975, Cửa Hữu một lần nữa được chọn làm hướng tiến quân của bộ đội ta vào giải phóng thành phố Huế.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối