Cửa Chánh Tây

  

Là một trong 11 cửa đường bộ của kinh thành Huế, cửa Chánh Tây nằm ở bên hữu, nay thuộc phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Cửa Chánh Tây được xây dựng năm 1809 dưới thời vua Gia Long, đến thời vua Minh Mạng được xây dựng kiên cố và hoàn thiện như hiện nay.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968, cửa Chánh Tây là hướng tấn công chính của các chiến sĩ quân giải phóng. Tại vị trí này cuộc chiến đấu gay go quyết liệt một mất một còn giữa bộ đội ta và địch kéo dài nhiều ngày đêm... Chiến tranh đã đi qua, nhưng ký ức về cuộc chiến đấu ác liệt vẫn còn đó, cửa Chánh Tây mãi mãi là bằng chứng hùng hồn về sự thất bại nhục nhã của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Bom đạn của quân thù không thể khuất phục lòng dũng cảm ý chí kiên cường của các chiến sĩ quân giải phóng. Lòng quả cảm sự hy sinh cao cả của các anh mãi mãi là tấm gương cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo. Giờ đây tại cửa Chánh Tây, Bảo tàng Tổng hợp Thừa Thiên Huế (nay là Bảo tàng Lịch sử và cách mạng) đã dựng bia ghi lại sự tích anh hùng đó.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối