Tam Giang
  

- Đường hiện tại: Tỉnh lộ 4

+ Điểm đầu: Múi cầu Đan Điền

+ Điểm cuối: Giao đường ven phá

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Tam Giang là tên của một vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, với nhiều thủy, hải sản và là một vùng đất phát triển du lịch đầm phá.    

Theo Đại Nam nhất thống chí, phá Tam Giang được gọi là biển cạn (Hạc Hải), đến năm 1821 mới đổi lại là Tam Giang. Tài liệu này cũng giải thích sở dĩ có tên phá Tam Giang là do sông khi đổ ra phá đã chia ra làm ba ngã: “Từ sông Lương Điền (sông Ô Lâu) chảy xuống phá, về phía Tây Nam dòng nước đổ vào một là cửa sông Tả, một là cửa sông Trung, một là cửa sông Hữu, mỗi dòng đều chảy 2 - 3 dặm mà vào, nên gọi là phá Tam Giang”. Quảng Điền là huyện có diện tích mặt nước phá Tam Giang rộng lớn, khoảng 22.000 ha, nơi đây có nhiều tài nguyên động, thực vật phong phú.

Tam Giang còn là tuyến đường thủy quan trọng, là cầu nối cho sự giao lưu, thông thương phát triển kinh tế, là vùng đất có nguồn lợi về thủy sản, là điểm tiếp nối vùng kinh tế nông thôn ven biển với khu đô thị thành phố Huế. Để từng bước khai thác tiềm năng của vùng đầm phá rộng lớn này, những năm qua Quảng Điền đã tổ chức thành công lễ hội "Sóng nước Tam Giang" và đã để lại nhiều dấu ấn với du khách trong và ngoài địa phương.

 Bản in]