STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án.Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại: 43 đường Xuân 68, phường Đông Ba (phường Thuận Thành cũ), thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 161 (T1258), tờ bản đồ số 11 (01) diện tích đất 603,0 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3301060170, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 30/5/1997 31/12/2021
2 Thông báo Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án .Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 787932 ngày 28/11/2002 số vào sổ: 00024QSDĐ/3938-2002 02-089. Ngày 25/12/2010, UBND Thành phố Huế xác nhận đăng ký thay đổi chủ sử dụng đất ông Đỗ Trọng Nghĩa - sinh năm: 1989 24/12/2021
3 Thông báo Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án ..Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại: 21 tập thể Bà Triệu (nhà số 2 kiệt 154 Bà Triệu), phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thửa đất 24, tờ bản đồ số 26 diện tích đất 151m2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 33C111A, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 17/8/1999. 24/12/2021
4 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/12/2021
5 Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ, nhà hàng kết hợp bến thuyền du lịch nội bộ tại số 121 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/12/2021
6 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 18/12/2021
7 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban nhân dân phường An Hòa tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích .Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (56 lô đất) nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại phường An Hòa 17/12/2021
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 17/12/2021
9 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Huế tổ chức đấu giá tài sản cho thuê tạm thời tài sản kết cấu hạ tầng công viên 17/12/2021
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất gồm 09 lô đất thuộc khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 16/12/2021
Tổng cộng2397
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP