STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế (Thửa đất số: 123; Tờ bản đồ số: 21. - Địa chỉ: 27 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.) 28/02/2019
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế (Thửa đất số: 75 ; Tờ bản đồ số: 24 - Địa chỉ: 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 28/02/2019
3 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Huế( Thửa đất: - Thửa đất số: 139; Tờ bản đồ số: 08. - Địa chỉ: 26/1 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.) 28/02/2019
4 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/02/2019
5 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 22/02/2019
6 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 23, tờ bản đồ số 30, địa chỉ: 61 kiệt 94 Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 10 Đặng Thuỳ Trâm, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) 21/02/2019
7 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất tại khu dân cư thôn Thành Trung và khu dân cư thôn Thanh Hà, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, T.T.Huế 21/02/2019
8 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư thôn Thủy Lập và thôn Hà Lạc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 15/02/2019
9 Thông báo về sử dụng cơ sở nhà địa chỉ số 15 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế vào mục đích cho thuê 15/02/2019
10 Thông báo Về việc đấu giá QSD đất tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền 14/02/2019
Tổng cộng1254
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP