Quy hoạch chung đô thị mới Phong An huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
  

Ngày 01/02/2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị mới Phong An huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030.

Vui lòng mở file đính kèm để xem chi tiết

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy hoạch chung đô thị mới Phong An (Nhấn vào "Tải về" để xem)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến