Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
Đơn đề nghị đổi tên; (Bản chính) Bản chính
Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội; (Bản chính) Bản chính
Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; (Bản phô tô kèm theo file điện tử điều lệ) Bản chính
Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/ 013/TT-BNV. (Bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ:

Không