Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 2/02/2020 Tuần  - 2020
 Cả tuần   Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   Thứ Năm   Thứ Sáu   Thứ Bảy   Chủ Nhật 
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
Cả ngàyNghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 23/01/2020 (29 AL) đến ngày 29/01/2020 (mồng 5 AL).
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyNghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 23/01/2020 (29 AL) đến ngày 29/01/2020 (mồng 5 AL).
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyNghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 23/01/2020 (29 AL) đến ngày 29/01/2020 (mồng 5 AL).
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
Cả ngàyNghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 23/01/2020 (29 AL) đến ngày 29/01/2020 (mồng 5 AL).
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:00Dự khai mạc hội vật làng Thủ Lễ
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
Cả ngàyLàm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
Cả ngàyLàm việc tại cơ quan
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
Cả ngàyLàm việc tại cơ quan
Chủ tịch
Phan Ngọc Thọ
07:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, tại Khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
07:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, tại Khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Phương
07:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, tại Khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Phan Thiên Định
07:00Dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, tại Khu vực di tích lịch sử Chín Hầm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Dung
08:00Dự Khai mạc Lễ hội Đền Huyền Trân
Xuất file