Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
Lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê lai, TP. Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Phí, lệ phí: 0

- Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Bản chính
2. Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi Bản chính
3. Văn bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh với nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án) Bản sao
4. Quyết định phê duyệt đề xuất dự án Bản chính
5. Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan Bản chính
6. Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 5

Không