Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Nội vụ Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
Dự kiến nội dụng hoạt động của văn phòng đại diện; (Bản chính) Bản chính
Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện Bản chính
Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp pháp liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện; Bản chính
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không