Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê lai, TP. Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Tài chính Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị (bản chính) Bản chính
1. Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu của đơn vị (bản chính) Bản chính
3. Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính) Bản chính
4. Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đền án được duyệt); (bản sao) Bản chính
5. Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu (bản sao) Bản chính
3. Danh mục tài sản mua sắm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính) Bản chính
6.Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm (bản sao) Bản chính
4. Quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt dự toán (đối với tài sản mua sắm theo dự án, đền án được duyệt); (bản sao) Bản chính
7. Các tài liệu khác (nếu có) (bản sao) Bản chính
5. Văn bản thẩm định giá háng hoá, hoặc bản báo giá của ít nhất 5 đơn vị cung cấp hàng hoá khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu (bản sao) Bản chính
6.Các văn bản liên quan đến nguồn vốn mua sắm (bản sao) Bản chính
7. Các tài liệu khác (nếu có) (bản sao) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 2

Không