Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, số 01 Lê lai, TP. Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình phê duyệt của Sở Tài chính Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
1.Văn bản đề nghị xác định giá hàng hoá, tài sản của đơn vị (bản chính) Bản chính
2. Ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có) hoặc văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền về việc điều chỉnh giá (nếu có); (bản sao) Bản sao
3. Danh mục hàng hoá, tài sản đề nghị định giá có đầy đủ các thông số kỹ thuật, nhãn mác, chủng loại và các thông tin liên quan khác (bản chính) Bản chính
4. Phương án giá đề nghị của đơn vị (phương án chi tiết) (bản chính) Bản chính
5. Đối với hàng hoá do đơn vị sản xuất phải có cản bảng tổng hopự chi phí sản xuất năm trước liền kề và các văn bản quy định về định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí liên quan (bản chính) Bản chính
6. Đối với hàng hoá do đơn vị mua ngoài phải có hoá đơn chứng từ về việc mua sắm và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh mặt hàng cần định giá (bản sao) Bản sao
7. Các văn bản có liên quan khác (bản sao) Bản sao

Số lượng bộ hồ sơ: 2

Không