Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình của Sở Tư pháp Bản chính
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt Bản chính
+ Đơn xin nhận con nuôi; (Bản chính) Bản chính
+ Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế; (Bản chính) Bản chính
+ Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam; (Bản chính) Bản chính
+ Bản điều tra tâm lý, gia đình; (Bản chính) Bản chính
+ Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe; (Bản chính) Bản chính
+ Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản; (Bản chính) Bản chính
+ Phiếu lý lịch tư pháp; (Bản chính) Bản chính
+Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hoá lãnh sự tại Cơ quan đại diện Ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. (Bản chính) Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không