Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh - Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bản chính
Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã; (Bản chính). Bản chính
Báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện (Bản chính). Bản chính
Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị UBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận (Bản chính). Bản chính
Quyết định UBND huyện công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu đối với trường tiểu học công nhận lần đầu (không quá 5 năm). Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không