Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh - Số 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bản chính
Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT của cấp huyện, thị xã, thành phố, kèm theo các biểu thống kê PCGDMNTNT (phụ lục III) được tổng hợp từ các cơ sở GDMN đơn vị cấp xã. Bản chính
Hồ sơ công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn. Bản chính
Biên bản kiểm tra PCGDMNTNT của đoàn kiểm tra cấp huyện kiểm tra cấp xã. Bản chính
Quyết định công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các xã, phường, thị trấn (Bản chính). Bản chính
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt. Bản chính
Dự thảo Quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không