Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Lĩnh vực: Công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình kèm theo biên bản kiểm tra của Sở Công Thương
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu)
Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp
Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng hoặc thiết kế khai thác mỏ; Thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo các Quy phạm kỹ thuật an toàn có liên quan
Phương án nổ mìn + Bản vẽ khu vực nổ mìn; Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4, Điều 22 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP phê duyệt, cho phép.
Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của Mục 5 - QCVN 02:2008/BẢN CHÍNHT (nếu có).
Kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển VLNCN.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy đối với kho VLNCN
Báo cáo kết quả kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống nối đất chống sét kho chứa VLNCN (kết quả đo còn giá trị) (Trường hợp tổ chức đề nghị cấp phép sử dụng VLNCN không có kho hoặc phương tiện vận chuyển, hồ sơ đề nghị cấp phép phải có bản sao công chứng Hợp đồng nguyên tắc thuê kho, phương tiện vận chuyển VLNCN với tổ chức có kho, phương tiện vận chuyển VLNCN hoặc bản sao công chứng hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh VLNCN để cung ứng VLNCN đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn;)
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người chỉ huy nổ mìn
Danh sách thợ mìn, thủ kho và người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VLNCN kèm theo chứng chỉ đào tạo nghề chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VLNCN do Sở Công Thương cấp
Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VLNCN (nếu sử dụng lao động nước ngoài)
Dự thảo Giấy phép có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử

Số lượng bộ hồ sơ: 1