Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Giải thể Đoàn luật sư
Lĩnh vực: Luật sư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 054. 3849036
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: Không quy định (Không quy định)
Phí, lệ phí: 0

Trong trường hợp Đoàn luật sư bị giải thể khi không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Báo cáo của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không