Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ tên hoạt động tôn giáo, nội dung hoạt động, người tổ chức, chức vụ, phẩm trật, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, dự kiến số lượng người tham dự, các điều kiện bảo đảm (mẫu quy định)
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1