Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ và tên, tên gọi trong tôn giáo (nếu có), phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển (nếu có), nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến, lý do thuyên chuyển (mẫu quy định)
Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1