Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 7 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo đối với việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu quy định), trong đó nêu rõ những nội dung sau: Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập; tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất và dự kiến tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất; - Lý do thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất; - Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất - Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập, số lượng tín đồ trước và sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất; - Phạm vi hoạt động tôn giáo; - Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1