Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng
Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng
Báo cáo thành tích
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng
Bảng tổng hợp thống kê số liệu công nhận danh hiệu thi đua
Giấy chứng nhận, xác nhận, hiệp y đề nghị khen thưởng có liên quan (nếu có)
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1