Tra cứu Thủ tục hành chính

Tìm Kiếm
Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện
Lĩnh vực: Nội vụ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 3 ngày
Phí, lệ phí: 0
Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình thẩm định và trình duyệt của Sở Nội vụ
Đơn xin phép thành lập hội
Dự thảo Điều lệ
Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận (tối thiểu 05 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh; 03 người đối với hội có phạm vi hoạt động cấp huyện)
Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội (do UBND cấp xã xác nhận)
Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có)
Dự thảo quyết định có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo cơ quan trình duyệt; kèm file điện tử
Phiếu tiếp nhận – hẹn trả hồ sơ của cơ quan trình duyệt

Số lượng bộ hồ sơ: 1