PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện Quảng Điền: Hiện nay, Tỉnh lộ 4B (đoạn đi qua địa bàn xã Quảng Thành) đã bị xuống cấp, mặt đường thấp thường xuyên bị ngập lụt, ngập úng kéo dài vào mùa mưa; Tuyến đường WB (từ Tây Thành đến thôn Quán Hòa đoạn đường đi qua các trường học trên địa bàn) mặt đường xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, sình lún mặt đường gây mất an toàn giao thông rất cao, ảnh hưởng đến đi lại và dân sinh vào mùa mưa lũ, kiến nghị Tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để khắc phục sửa chữa 02 tuyến đường trên.
17/01/2024

Trả lời:

a) Đối với tuyến đường Tỉnh lộ 4B (đoạn đi qua địa bàn xã Quảng Thành) đã bị xuống cấp, mặt đường thấp thường xuyên bị ngập lụt, ngập úng kéo dài vào mùa mưa: UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đầu tư khi điều kiện ngân sách cho phép.

b) Đối với tuyến đường WB (từ Tây Thành đến thôn Quán Hòa đoạn đường đi qua các trường học trên địa bàn): UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành liên quan lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trong thời gian tới.

<< < 1 2 3 4 > >>